Kotiztabelo

prezoj en EURLandkategorio kaj aĝo je 24-jul-2010
 ABC
Dato de aliĝoĝis 1920-2930+ĝis 1920-2930+ĝis 1920-2930+
ĝis 31-03-2010180190215175185200165170180
ĝis 16-05-2010185195220180190205170175185
ĝis 30-06-2010195205230190200215180185195
poste (surloke)210220245205215230190195205


Antaŭpago: 15 EUR (dato de aliĝo estas dato, kiam alvenas la antaŭpago). Pagu al la UEA-konto "ijkb-b", al la banko-konto de UEA, aŭ per PayPal. Vidu instrukciojn kiel transpagi al UEA. Pagante ne forgesu ĉiam indiki la celon de la pago: "IJK 2010 via nomo"!

Landkategorioj:

Rabatoj por membroj de TEJO kaj/aŭ UEA (ne inkluzivas la kategorion MG):

Do vi pagos sume malpli se vi aliĝos al TEJO kaj/aŭ UEA, kaj se vi aĝas ĝis 30 jaroj, vi kiel membro aldone ricevos la gazetojn Kontakto kaj TEJO Tutmonde.

La prezo inkluzivas: Loĝadon en dulita ĉambro. Transporton al kaj el la kongresejo. Tri manĝojn tage. Unu ekskurson al Malnova Havano.

Cubana de Aviación kaj Copa Airlines ofertas rabatojn por flugbiletoj al la partoprenantoj de IJK. Kondiĉojn vi trovos ĉi tie. La reguloj aplikiĝas ankaŭ se vi partoprenos nur IJK-n.