Home > Agadoj > Informado

Ĉu vi bezonas ilojn kaj materialojn por disvastigi Esperanton? Jen la ĝusta loko!

Informiloj | Fotaroj | Tradukado | Prezentaĵoj


Informiloj

Flugfolioj estas tre gravaj partoj de la varbadstrategio pri Esperanto. Ne nur ilia enhavo (allogaj informoj pri Esperanto, kontaktinformoj por interesiĝantoj) sed ankaŭ ilia aspekto tre gravas por efika informado. Por atingi diversajn celpublikojn estas bezonataj diversaj informiloj. Por atingi la junulojn, TEJO en 2012 kreis la unustilan informilon de TEJO, kiu estas por uzo en budoj de ĉiuj landaj sekcioj.

Fotaroj

Fotoj estas la estas nemalhavebla afero dum informado. Pere de bone elektitaj bildoj oni povas transdoni multe pli da informoj ol per teksto, eblas pli efike varbi kaj allogi homojn kun specifaj trajtoj aŭ interesoj, ekzemple pli junajn montrante ilin pli da fojoj kaj pli multnombre.

Tradukado

Nia paĝaro estas la ĉefa ekstera bildo de la internacia junulara Esperanto-movado, kaj ankaŭ de TEJO mem, ties plej granda organizo. Ni pensas ke multlingva retejo estas speguliĝo de la inkluziva mondo kaj valorigo de diverseco je kiu ni klopodas atingi, krome ne malofte (ne)esperantistoj trovas landajn sekciojn aŭ malkovras Esperanton tra niaj kanaloj. Tial ni invitas vin al nia tradukteamo por pliigi aŭ ĝisdatigi retejajn lingvoversiojn aŭ, kaze ke vi ne disponus tempon por tio, estus utile se vi povus almenaŭ provlegi aŭ sciigi nin se vi renkontos erarojn.

TEJO sinprezentas

TEJO sinprezentas” estas aktuala, oficiala kaj standarda prezentaĵo pri la agado de TEJO. Ĝi estas libere elŝutebla kaj uzebla, kaj enhavas grandan kvanton da lumbildoj pri diversspecaj aspektoj de la organizo, kiujn vi povas elekti aŭ malelekti laŭ viaj bezonoj.

Uzu ĝin libere kaj rakontu al ni pri viaj prezentaj spertoj! Sendu viajn komentojn al la merkatika fako.