Home > Agadoj > Landa kaj Faka Agado (L&FA)

Priskribo:

La komisiono de TEJO pri Landa kaj Faka Agado estas laborgrupo kiu celas pritrakti la progreson kaj evoluon de la laboro de sekcioj de TEJO kaj aliaj naciaj junularaj referencpunktoj kies celoj estas, interalie, sekciiĝi. La ĉefa demando kiu regas la laboron estas: kiel esperantigi mian teritorion, varbi homojn kaj kreskigi mian movadon?

La celoj de la komisiono estas, interalie, la jenaj:

  1. Kunigo de aktivuloj kiuj loĝas en la samaj mondparto por regule interŝanĝi spertojn, ideojn kaj informojn pri siaj agadoj.
  2. Kreado de komunaj varbmaterialoj en naciaj lingvoj, eventoj kaj komunaj projektoj inter la sekcioj de TEJO.
  3. Instigi la kreadon de landaj sekcioj kaj stimuli la kreskigon kaj plifortigon de junularaj organizoj.
  4. Kolekti necesojn kaj ideojn de aktivuloj kaj organizoj, kaj agi por ties kontentigo.
  5. Agi kiel ponto por venigi proponojn de TEJO, kiel trejnadojn, novajn servojn, ktp.
  6. Helpi realigi rilatajn partojn de la strategia laborplano de TEJO.
  7. Motivigi junulojn (pli) agadi kaj agnoski ilian gravan laboron.

La monda komisiono funkcias per pluraj subkomisionoj, kies strukturo nuntempe estas kontinenta, kaj al kiuj rajtas aliĝi ĉiuj membroj de TEJO, sen plivalorigo aŭ sola permeso al tiuj kiuj havas ian postenon ene de ili, ekzemple landaj referencpunktoj. 

Komisiito: Querino Neto (Brazilo)

Vickomisiito pri Afriko: Goby Abyssinie (Benino)

Vickomisiito pri Ameriko: vaka

Vickomisiito pri Azio: Albert Stalin Garrido (Filipinoj)

Vickomisiito pri Eŭropo: vaka

Vickomisiito pri Oceanio: Joanne Johns (Aŭstralio)

Por eventorganizantoj: Kunplanu vian aranĝon por ke ĝi ne koincidu samtempe kun alia. Sciigu la komisionon pri via evento per landa.agado@tejo.org. Se vi bezonas helpon por organizi vian aranĝon, kontrolu niajn sugestojn pri eventa organizado, reta kunveno, grupaj kultur-interŝanĝoj kaj Esperanto-kursa organizado. Grava ekzemplo por tio estas kiel organizi IJK-n.

Por junularaj referencpunktoj: Se via lando ne havas sekcion de TEJO aŭ se vi interesiĝas pri sekciigi fakan junularon, legu pri la profitoj, kriterioj kaj respondecoj. Por helpi vin, vi povas legi pri la taskdividoj sugestitaj de ni por krei kaj kunordigi la laboron de via estraro. Ankaŭ indas esplori pri taskdelegado kaj efika varbado

Por junaj solaj aktivistoj: Eventuale, ne ĉiuj junuloj kiuj volas aktiviĝi en Esperanto-movado trovas grupon aŭ lokan klubon. Por tiuj aktivistoj, certe ne indas ankoraŭ krei sekcion de TEJO, sed ion pli etan kaj komencan. Tiukaze, nepras legi pri kiel krei lokan grupon tute novan.

Pri rabatoj kaj fondusoj: membroj kaj sekcioj de TEJO povas kandidatiĝi por subvenciprogramoj. Ekkonu la rabatojn por eventoj kaj du fondusojn de TEJO: Trampolino kaj Partoprenu IJK-n. Plue, Novaj Duolingo-kursfinintoj rajtas ricevi senpage revuon kaj indiki ĉu ili volas esti en kontakto kun sia landa sekcio, kaj ni sendas informojn pri junuloj kiuj tion faris.

Se vi havas pliajn dubojn, kontaktu nin: landa.agado@tejo.org