Home > Agadoj > Landa Agado

La komisiono de TEJO pri Landa Agado estas laborgrupo kiu celas kunigi aktivulojn kiuj loĝas en la samaj mondpartoj por ke ili povu interŝanĝi spertojn, ideojn kaj informojn pri siaj agadoj, krei varbmaterialojn en naciaj lingvoj, helpi movadojn en najbaraj landoj, kunorganizi junularajn renkontiĝojn kaj aliaj okupiĝoj kiuj pritraktas la demandon Kiel esperantigi vian teritorion (ŝtaton, regionon, urbon…)?

La monda komisiono funkcias per pluraj subkomisionoj, kies strukturo nuntempe estas kontinenta, kaj al kiuj rajtas aliĝi ĉiuj membroj de TEJO, sen plivalorigo aŭ sola permeso al tiuj kiuj havas ian postenon ene de ili, ekzemple landaj referencpunktoj. Ili havas proprajn diskutgrupojn:

 • Ameriko: ameriko(ĉe)tejo.org
 • Eŭropo: europo(ĉe)tejo.org
 • Afriko: afriko(ĉe)tejo.org
 • Azio: azio(ĉe)tejo.org
 • Oceanio: oceanio(ĉe)tejo.org

En ĉi tiu paĝo aperos la agadplanoj de la komisiono kaj ligilo al utilaĵoj.

 

Aktivula reto

Landloĝanto scias kiuj estas la necesoj, rimedoj, oportunoj, havas la kontaktojn kaj ĝenerale konas la kuntekston de la movado en tiu lando multe pli bone en TEJO, tial ni volas krei mondan junularan reton de aktivuloj por povi kunkonstrui kaj interŝanĝi spertojn. Por tio ni volas esti en konstanta kontakto kun landaj junulara organizoj, kaj proponas la rolon Landa Referencpunkto por la lokoj kie ne ekzistas (aktiva) junulara organizo. Se vi interesiĝas, kontaktu nin ĉe landa.agado@tejo.org.

 

Por eventorganizantoj

 • Kunplanu vian someran aranĝon por ke ĝi ne koincidu tempe kun alia, ĉefe se ĝi okazos en Eŭropo. La dokumento troveblas ĉi tie, kaj por rajtigi vin redakti bonvolu kontakti nin ĉe landa.agado@tejo.org.
 • Por aperigi vian eventon en nian retejon kaj ke ni reklamu per sociaj retoj sciigu nin pri ĝi ĉe merkatiko@tejo.org.
 • Ni povas organizi karavanojn por via evento por ke oni povu pli malmultekoste atingi ĝin kaj krome kunvojaĝi kun aliaj. Faru proponon al la Komisiono pri Moviĝebloj ĉe movigxebloj@tejo.org.

 

Aliaj

 • Novaj Duolingo-kursfinintoj rajtas ricevi senpage revuon kaj indiki ĉu ili volas esti en kontakto kun sia landa sekcio, kaj ni sendas informojn pri junuloj kiuj tion faris.
 • Aliĝu al projektoj Erasmus+ (ne nur studentoj, kaj ne nur junularaj organizoj) por senpage partoprenigi samasocianojn al internaciaj aranĝoj kaj trejni ilin pri diversaj temoj. Pli da informo kontaktante landa.agado@tejo.org.
 • Servon de senpagaj retejoj por niaj sekcioj, pri kiuj teknike ni zorgas, ni donas per gastigo en nia servilo kaj en la sistemo WordPress. Kontaktu merkatiko@tejo.org.
 • Ni kreas reton de sekcioj kaj aktivuloj kiuj reprezentas landojn por ke estu pli facile kunigi novajn interesiĝantojn aŭ lernantojn, kaj por koni pli bone la staton kaj necesojn. Se vi interesiĝas pri niaj kontaktuloj en landoj sen aktiva sekcio aŭ entute sen ĝi, kontaktu nin ĉe landa.agado@tejo.org.
 • Diversaj subvencioj: por ajnaj agadoj per Fonduso Trampolino, rabatigo por KER-ekzamenoj, partoprenigo al la Internacia Junulara Kongreso per la Fonduso Partoprenu IJK kaj aligo de nepagipovuloj al UEA/TEJO per Fonduso Canuto (oficejo@co.uea.org).
 • Estas farata la jarraporto pri la junulara movado KODEJO, al kiu partoprenas landaj sekcioj kaj aktivuloj en la tuta mondo. Ĝi estas baza indikilo pri necesoj, informoj de organizoj, ktp.
 • Ni peras aliĝpetojn de organizoj kiuj volas iĝi sekcioj de TEJO kaj starigas statutajn laborgrupojn. +Info.
 • Ni konsilas al la Estraro por la aljuĝo de la premio Landa Sekcio de la Jaro, ekricevota en la jaro 2018.

 

Ĉu vi interesiĝas aŭ konas aktivulojn kiuj volonte partoprenus? Kontaktu nin! Kaj por ĝenerala agado vi povas skribi al landa.agado@tejo.org

Se vi volas aligi vian asocion kiel sekcion de TEJO, legu pri kiel fari.