Home > Agadoj > Scienca kaj faka agado

Scienca kaj Faka Agado

La komisiono de TEJO pri scienca kaj faka agado havas la celon prizorgi la bezonojn de la Esperanto-parolantaj junuloj aktivaj en la scienca kaj faka mondo. Por tion atingi, la komisiono faris, faras kaj planas fari:

  • kunigi junajn Esperantajn sciencistojn
  • organizi prelegsesiojn dum eventoj pri sciencaj kaj fakaj temoj
  • verki artikolojn por Scienca Revuo kaj Kontakto
  • kolektu informojn pri aliaj esperantistaj sciencaj kaj fakaj organizaĵoj kaj laŭeble kunlaboru kun ili
  • kunverki kun ISAE Helpilon por verki sciencajn artikolojn

Novaj aktivuloj, proponoj, ideoj, invitoj, prelegoj kaj helpemo ĉiam estas bonvenaj. Skribu al sfa@tejo.org por proponi ideojn kaj/aŭ aliĝi al la retlisto, kiu gastigas nian komisionon.

Fakaj Sekcioj

La fakaj sekcioj kune kun la landaj sekcioj ludas gravan rolon en la laboro de TEJO. En la komitato de TEJO sidas komitatanoj de ĉiuj fakaj sekcioj kaj kundecidas pri la ĝenerala agado de TEJO. TEJO nun havas 2 fakajn sekciojn:

  • BEMI (Biciklista Esperanto-Movado Internacia)
  • EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)

Ni ĉiam ĝojas pri novaj fakaj sekcioj (kutime unu po fako). Estas kelkaj kriterioj por iĝi FS (vi trovas ilin ankaŭ en la Statuto, artikolo 3.9 .– Fakaj sekcioj.

Ĉu vi interesiĝas pri krei novan fakan sekcion, agi fake, science? Skribu al faka.agado@tejo.org por informoj, respondoj, ktp.

Fot. ĉefa kaj kapa 123dan321