Home > Agadoj > Talento

La Komisiono de TEJO pri Talento estas relative nova, sed tre aktiva komisiono. Ĉi-tie vi povas ekscii pri ni pli, kaj se vi ŝatas kion vi legas, sciigu kaj/aŭ aliĝu al ni skribante al talento@tejo.org, aŭ se vi ne ŝatas, faru same por ke ni pliboniĝu.

Do, kiuj ni estas?

Ni estas junuloj de pluraj kontinentoj, kiuj interrete laboras kune. Por tion laŭeble bone fari, komence ni interkonsentis pri niaj vizio, misio, valoroj, kaj celoj.

Nia vizio estas: En TEJO junaj esperantistoj efike kaj plikapabliĝe agadas atingante la celojn de la junulara movado.

Nia misio estas: Talento helpas krei bonetosan agadon de junuloj, instigas interŝanĝon de kapabloj kaj spertoj, kaj plifaciligas kontribuadon al TEJO-agado kaj plenumadon de ĝiaj planoj.

Krome, ni kredas je la valoroj de internacieco, zorgemo, solidareco, malfermiteco, lernemo.

Niaj celoj:

  • Certigi la “molan” transdonon de informoj inter la malnovaj/novaj estraranoj, verkigante priskribon de taskoj, kontaktoj, farigante “kalendaron”.
  • Starigi sistemon por ekengaĝi novulojn/membrojn de TEJO en aktivan, konscian junularan agadon.
  • Proponante al la membroj diversajn agadojn/engaĝiĝojn en TEJO provi pli teni la membrojn en la organizo.
  • Starigi sistemon por ke homoj, kiuj lernas Esperanton ĉe lernu, Duolingo ekkonu la movadon
  • Havi la aktivulan datumbazon de nia membraro kaj iliaj kapabloj
  • Krei ĉiumonate unu gvidlinion kaj ĝisdatigi unu malnovan gvidlinion

Do, mallonge, ni laboras por ke ĉiuj junuloj, kiuj ŝatus agi por Esperanto trovu por si la taŭgan eblon tion fari ene de TEJO. Por tion fari gravas atenti pri la travidebleco de TEJO, por ke novuloj kaj de la reta mondo, kaj de renkontiĝoj kaj de LSj povu por si mem trovi la taŭgan aktiviĝeblon. Aldone, al ĉiuj necesas certigi laboron en bonaj kondiĉoj, laŭeble plej informite, efike kaj bonetose. Por tion fari, ni klopodas lertigi aktivulojn pri hommastrumado, teamlaboro kaj por helpi efikan scitransdonon kaj ekengaĝiĝon ni verk(ig)as gvidliniojn, helpilojn por diversaj taskoj, roloj. Ĉu vi estas novulo kaj ne trovas sufiĉajn informojn? Ĉu vi estas aktivulo, kiu havas ion por diri pri la temoj? Skribu al talento@tejo.org!

Fot. Tomasz Szymula, el reta fortaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA