Home > Činnost > Vědecká a odborná činnost

Vědecká a odborná činnost

Komise TEJO pro vědeckou a odbornou činnost má za cíl zajistit potřeby mladých esperantistů aktivních ve vědeckém a odborném světě. Za tímto účelem, komise dělala, dělá a plánuje dělat toto:

  • spojit mladé esperantské vědce
  • organizovat přednášky o vědeckých a odborných tématech během různých setkání
  • psát články pro časopisy Scienca Revuo a Kontakto
  • sbírat informace o jiných esperantských vědeckých a odborných organizacích a pokud možno spolupracovat s nimi
  • společně s organizací ISAE vytvářet Návod jak psát vědecké články

Noví aktivní lidé, návrhy, nápady, pozvánky, přednášky a pomoc jsou vždycky vítáni. Napiš na sfa@tejo.org své nápady a/nebo se přihlaš do emailové konference, která hostí naši komisi.

Odborné sekce

Odborné sekce spolu s regionálními organizacemi hrají významnou roli v práci TEJO. Ve výboru TEJO sedí členové všech odborných sekcí a spolurozhodují o činnosti TEJO. TEJO má 2 odborné sekce:

  • Mezinárodní esperantské cyklistické hnutí (Biciklista Esperanto-Movado Internacia)
  • EUROKKA (Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio)

Vždycky se těšíme na nové odborné sekce (obvykle jedna pro každý obor). Existuje několik kriterií pro to, aby se organizace stala odbornou sekcí TEJO (najdeš je také v Předpisech TEJO, kapitola 2 – Stanovy, článek 9 – Odborné sekce.

Zajímáš se o možnost vytvořit novou odbornou sekci, pracovat odborně, vědecky? Napiš na sfa@tejo.org pro informace, odpovědi, atd.

Hlavní a hlavičkové foto 123dan321