Home > Činnost > Lidské zdroje

Komise TEJO pro lidské zdroje je relativně nová, ale velmi aktivní komise. Zde se můžeš o nás dozvědět více, a pokud budeš mít máš rád(a), co se zde dozvíš, napiš nám a/nebo se k nám přidej napsáním na hr@tejo.org, nebo pokud nebudeš mít rád(a), co se zde dozvíš, udělej to stejné, abychom mohli tuto stránku vylepšit.

Kdo jsme?

Jsme mladí lidé z různých kontinentů, kteří přes Internet spolupracují. Abychom to dělali co možná nejlépe, na začátek jsme se dohodli na našich vizích, misi, hodnotách, a našich cílech dosažitelných do Světového kongresu esperantské mládeže v roce 2015.

Naší vizí je: V rámci TEJO mladí esperantisté efektivně a rozvíjejícně pracují na dosažení cílů mládežnického hnutí.

Naší misí je: Komise TEJO pro lidské zdroje pomáhá vytvářet dobré prostředí pro práci mládeže, podporuje výměnu schopností a zkušeností a zjednodušuje přispívání k činnosti TEJO a plnění jeho plánů.

Kromě toho, věříme hodnotám mezinárodnosti, starostlivosti, solidarity, otevřenosti, učenlivosti.

Naše cíle do Světového kongresu esperantské mládeže v roce 2015:

Zajistit “měkké” předávání informací mezi starými a novými členy vedení, vytvořením popisu úkolů, kontaktů, vytvořením “kalendáře”.
Ustanovit systém pro zapojení nováčků a členů TEJO do aktivní, vědomé mládežnické činnosti.
Navržením členům různé činnosti a způsoby zapojení v TEJO zkusit udržet členy v organizaci.
Vytvořit systém, aby lidé, kteří se učí esperanto na lernu nebo Duolingu poznali esperantské hnutí
Mít databázi aktivních lidí a jejich schopností zaplněnou % našeho členstva
Vytvořit měsíčně jednu příručku a aktualizovat jednu starou příručku
Takže krátce, pracujeme, aby všechna mládež, který má zájem pracovat pro esperanto našla vhodnou možnost to dělat uvnitř TEJO. Abychom toho dosáhli, je důležité dávat pozor na transparentnost TEJO, aby nováčci a lidé z online světa a ze setkání a z regionálních sekcí si mohli najít vhodnou oblast své činnosti. Navíc je třeba všem zajistit práci v dobrých podmínkách, nejlépe s dobrými informacemi, efektivně a v dobrém prostředí. Pro dosažení tohoto, se snažíme vyškolit aktivní lidi v řízení lidí, týmové práci a pro usnadnění efektivního předávání znalostí a zapojení se, vytváříme příručky pro různé činnosti a role. Jsi nováček a nemáš dost informací? Jsi aktivní a máš co říci k našim tématům? Napiš na hr@tejo.org!

Foto Tomasz Szymula, z online alba Polské esperantské mládeže, CC-BY-SA