Home > Causes > Kultura

PayPal

 

Kultura

Komise TEJO pro kulturu vítá mládež se zájmem o esperantskou kulturu. Jejím cílem je být místem setkávání ideí a lidí, kteří mají za cíl posílit a rozmnožit možnosti uměleckého vyjádření svých členů a mládežnického hnutí.

Esperantská kultura je velmi bohatá, široká a různorodá. Živili ji a stále ji živí umělci různých stylů z celého světa, od spisovatelů a hudebníků po herce, fotografy a filmaře.

Některými cíli komise je:

  • uvolnit kulturní materiál pro společenství TEJO
  • společně se učit o esperantské kultuře v různých oblastech (literatura, hudba, filmy, divadlo, aj.)
  • připravit kulturní program pro Mezinárodní kongres esperantské mládeže
  • společně číst prostřednictvím online čtenářských klubů a poté diskutovat o těchto knihách
  • podnítit k tvorbě článků pro časopis Kontakto
  • poskytnout mládeži seznam online přístupných děl
  • vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, která poskytne aktuální informace z TEJO a z esperantského hnutí

Seznam online přístupných děl

Zde se nachází seznam děl, která jsou přístupná online a zdarma. V seznamu se nachází odkazy na díla, která mají vztah k různých oblastem (literatura, hudba, filmy, blogy, zprávy, hry, rádia, časopisy, aj.).

Klikni sem a bav se!

Foto obě Ivo Miesen, z online galerie Polské esperantské mládeže, CC-BY-SA