Home > Eventoj > 101. Světový kongres esperanta
23 July, 2016
2016-07-30
Slovaka Agrokultura Universitato (Slovenská poľnohospodárska univerzita, SPU), Tr. A. Hlinku 2, SK-949 76, Nitra

Browse map


Světový kongres esperanta (UK) je tradičně největší manifestací esperanta. Každoročně se ková v jiné zemi a v roce 2016 navštíví milou zemi v srdci Evropy: Slovensko! UK se bude konat hned následující týden po 72. Mezinárodním kongresu esperantské mládeže a mezi těmito setkáními se uskuteční společná cesta (tzv. karavana)!

Kromě obvyklého programu (schůze výboru Světového esperantského svazu, představení esperantských organizací Movada Foiro, schůze odborných organizací, spousta přednášek, kulturně-umělecký program, výlety…) se bude konat také pestrý mládežnický program organizovaný SKEJ – Slovenskou esperantskou mládeží, regionální sekcí Světové esperantské mládeže.

Mládežnický program bude letos obzvláště bohatý. Jen se podívej: bude se konat městská hra, piknik, výstup na blízkou horu Zobor, noční procházka, zvlášť koncerty, samozřejmě volná zábava v hospodě a na diskotéce (oboje v esperantu) a mnoho dalšího. Rovněž ceny jsou speciálně připraveny pro mládež – jednotlivé programy budou stát maximálně několik eur, jiné budou bezplatné. Ubytování na internátu bude stát jen 70 euro na celý týden.  Viz úplný popis na oficiálním webu.

Externí odkazy