Home > Teamo > Arina OSIPOVA
Arina OSIPOVA
Komisiito pri Kongresoj

 

funkce

Generální sekretářka, Zodpovědná členka vedení pro vzdělávání a kongresy

rok narození

1988

bydliště

Moskva, Rusko

co děláš ve svém mimoesperantském životě?

učitelka němčiny

v jakých esperantských organizacích jsi členem?

  • Světová esperantská mládežnická organizace (TEJO)
  • Světový esperantský svaz (UEA)

tvoje esperantské aktivity?

  • učitelka esperanta
  • 2010 – 2012 členka vedení Russké esperantské unie (regionální činnost a kontakty s místními kluby)
  • 2011 – 2012 dobrovolnice Evropské dobrovolnické služby (EVS) v Bjalistoku
  • spoluorganizátorka 5. JESu (silvestrovského esperantského setkání ve střední Evropě – pozn. překl.)
  • studentka interlingvistiky na Univerzitě Adama Mickiewicze

co plánuješ dělat v TEJO?

Během volebního období plánuju aktivně se zapojit do práce TEJO a pomoct vedení plnit všechny projekty, ať už současné nebo plánované. Kromě toho přemýšlím o oživení REJM (Ruského esperantského mládežnického hnutí – pozn. překl.), čímž se v Rusku právě aktivně zabýváme. Toto, doufám, pomůže zvýšit množství členů TEJO a přivést do hnutí nové aktivní lidi.