Home > Teamo > Michael Boris MANDIROLA
Michael Boris
Michael Boris MANDIROLA
Komitatano Ĉ

 

funkce

Předseda, Zodpovědný člen vedení pro vnější vztahy a školení

rok narození

1988

bydliště

Turín, Itálie

co děláš ve svém mimoesperantském životě?

Jsem magistr počítačového inženýrství a pracuju jako počítačový poradce v turínské firmě.

Jsem také nominován, na návrh TEJO, do rady pro členské záležitosti Evropského mládežnického fóra od listopadu 2014.

tvoje esperantské aktivity?

Esperanton jsem se začal učit přes internetový kurz Italské esperantské mládeže v roce 2005 a být aktivní jsem začal v roce 2006, kdy jsem se poprvé účastnil IJF (Mezinárodního mládežnického festivalu – pozn. překl.) a byl zvolen do vedení. Doteď jsem ve vedení Italské esperantské mládeže a zastával už všechny možné pozice.

S TEJO jsem začal být v kontaktu v roce 2006 během mé účasti na semináři o jazykových právech. Poté jsem se stal členem výboru A (2007), členem výboru B (2010) a ve stejném roce jsem byl zvolen jako komisař pro vnější vztahy (kde jsem zvláště byl aktivní ve vztahu k Evropskému mládežnickému fóru). V roce 2011 jsem byl zvolen místopředsedou TEJO a zodpovídal během dvou let za vnější vztahy a během dalších dvou let za regionální činnost. V roce 2015 jsem byl zvolen předsedou TEJO.

Kromě toho jsem byl členem vedení Italské esperantské federace od roku 2011 do roku 2014 kde jsem se zabýval zejména mládežnickými záležitostmi a počítači, od roku 2009 do roku 2013 jsem byl členem vedení organizace ARCI ESPERANTO a od října 2013 předsedou NITOBE, radikální asociace pro jazykovou spravedlnost a demokracii.

 

co plánuješ dělat v TEJO?

Vnější vztahy jsou pro mě prioritou od mého zaktivizování v TEJO a to jistě zůstane prioritou také v mé činnosti jako předseda. Věřím, že přinést naše ideje o jazykové spravedlnosti na úroveň mládežnické politiky a zvýšit respekt a podporu esperantu jako řešení problémů mezinárodní komunikace je jeden z nejdůležitějších úkolů TEJO.

Kromě toho je mým cílem posílit TEJO právně, finančně a lidskými zdroji s cílem zvýšit škálu našich aktivit.