Home > Staff > Juliana EVANDRO
Juliana EVANDRO
Komisiito pri Landa Agado en Suda Ameriko

funkce

Místopředsedkyně, Zodpovědná členka výboru pro lidské zdroje, Pasporta Servo, činnost dospívajících, informování a kulturu

rok narození

1987

bydliště

Fortaleza, Brazílie

co děláš ve svém mimoesperantském životě?

Soukromě vyučuju matematiku, fyziku a chemii dětem a dospívajícím. Kromě toho, jsem zpěvačka a hraju ve 3 hudebních skupinách.

Také studuju hudební vzdělávání na univerzitě  a ve svém volném čase se zapojuju ve feministickém koletivu v mém městě.

tvoje esperantské aktivity?

Esperanto jsem se začala učit v roce 2010 a od té doby moje hlavní aktivity souvisely s aktivitami v organizaci BEJO (Brazilská esperantská mládežnická organizace – pozn. překl.), kde jsme organizovali setkání a kurzy esperanta.

V roce 2014 jsem organizovala Mezinárodní kongres esperantské mládeže ve Fortaleze, mém rodném městě.

co plánuješ dělat v TEJO?

V TEJO plánuju oživit Kulturní komisi a zlepšit vnitřní a vnější tok informací. Také bych chtěla pomoct aktivním lidem najít pro sebe vhodné místo v TEJO. Pokud chceš být aktivní v projektech TEJO a ještě nevíš jak, napiš mi.