Home > Struktura > Čestné tituly

Předpisy TEJO uvádí, že TEJO může mít čestné předsedy a čestné členy Podle Předpisu o čestných členech a čestných předsedech TEJO oceňují ne více než jednu osobu v jednom roce. Návrh na volbu čestného člena nebo čestného předsedy podává vedení organizace, 10 členů výboru nebo 25 individuálních členů z alespoň 5 zemí. Čestné členy a čestné předsedy volí Výbor TEJO.

Čestní předsedové TEJO

paní E. van Veenendaal-Bouwes, Nizozemsko (1947–1966)

pan G. Becker, Německo (1964–2008)

profesor doktor H. Tonkin, USA (1971)

profesor doktor R. Corsetti, Itálie (1973)

doktorka F. Szabó-Felső, Maďarsko (1975)

paní C. Nourmont, Lucembursko (1978)

doktor S. Tsiturdis, Řecko (1979)

profesor doktor A. Wandel, Izrael (1989)

Čestní členové TEJO

F. Gabalda, Francie

I. Tarrant, Spojené království

A. Gončarov, Rusko

D. Ederveen, Nizozemsko

Doživotní patroni TEJO

podporující kategorie

paní A.J. Bakker-ten Hagen, Nizozemsko

pan D. Besseghini, Itálie

paní C. Bracke, Belgie

doktor S. Bosga, Švédsko

pan J. Brozovsky, USA

pan Manuel M. Campagna, Kanada

paní P. de Caspary, Norsko

pan R. Clerici, Itálie

pan K. Peder Hoff, Norsko

paní Honda Machimura Terumi, Japonsko

doktor B. Johnson, Kanada

paní E. Kehlet, Dánsko

paní K. Kikusima, Japonsko

pan A. Kronenberger, Německo

pan J. Stryhn Meyer, Lucembursko

pan R. Moerbeek, Nizozemsko

pan B. Moon, Lucembursko

paní B. Muizelaar-Borger, Nizozemsko

pan J. Nordfalk, Nepál

pan A. Ruysschaert, Lucembursko

pan Sibayama Z., Japonsko

pan T. Sormunen, Finsko

paní I. Tautorat, Německo