Home > Causes > Seminarer

PayPal

 

Seminarer

TEJO afholder seminarer om meget forskellige emner, f.eks. sprogrettigheder, Europa og undervisning af unge aktive. De bliver arrangeret flere gange om året af TEJO i samarbejde med TEJOs faglige grupper og landsorganisationer.Man kan også deltage som TEJOS repræsentant i træningsseminarer arrangeret af f.eks. europæiske institutioner. Vores seminarer er en rigtig god måde at få kontakt med andre TEJO-medlemmer og organisationen selv på.

Generellt om seminarerne

Set udefra, er TEJOs seminarer én af de første aktiviteter, som man bemærker. De:

  • bliver holdt regelmæssigt mindst én gang om året.
  • behandler forskellige aktuelle emner.
  • indeholder oftest flere træningspas.
  • er lejlighedsvis åbne for ikke-esperantotalende. Disse seminarer spiller en vigtig rolle for TEJOs forbindelser udadtil.

Under seminarerne er esperanto værktøj, arbejdssprog eller filosofi, som skal bruges til at løse kommunikations- og andre problemer i det moderne samfund. Her er esperanto ikke et emne i sig selv.

Set indefra, giver seminarerne vores medlemmer næsten uafhængigt af deres finansielle kræfter mulighed for at:

  • mødes og at lære hinanden at kende ”i den reelle verden” (Internettet er fint, men det har sine begrænsninger.)
  • udveksle erfaringer og idéer
  • påbegynde og realisere samarbejde.
  • finde ud af meget mere. 🙂

Hvis du kunne tænke dig at være med til at organisere seminarer, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, så skriv til seminarioj@tejo.org.

Hvordan fremmer seminarerne vores bestræbelser?

TEJOs seminarer giver centrale personer i TEJO mulighed for at mødes, samle erfaringer om konkrete emner og at udvikle projekter. Under vores seminarer er der blevet søsat forskellige store projekter, f.eks.:

  • lernu! – en milesten i sprogundervisningsteknikken, for tiden det mest brugte værktøj for esperanto-undervisning (og for at reklamere for esperanto) på over 40 sprog (med mange tusind tekstblokke) i over ti lande, brugt af mange tusinde studerende.

Lejlighedsvis bliver seminarer arrangeret i samarbejde med en ikke-esperanto-organisation. Det hjælper til at gøre esperanto mere synligt i et positivt lys blandt ikke-esperantister. Mindst et fhv. TEJO-bestyrelsesmedlem blev på et sådant seminar begejstret for esperanto.

Fot. kapa Łukasz Żebrowski, el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA; ĉefa el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA