Home > Sådan er TEJO opbygget. > Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse, valgt af TEJOs komité den 4. august 2015 under den 71. IJK (Internationale Ungsomskongres) i Wiesbaden, består af:

 • formand: Michael Boris Mandirola –koordination, eksterne forbindelser, kompetenceudvikling michael-boris(ĉe)tejo.org, prezidanto(ĉe)tejo.org, ker(ĉe)tejo.org, at(ĉe)tejo.org
 • generalsekretær: Arina Osipova – skoling, kongresser arina(ĉe)tejo.org, gxen-sek(ĉe)tejo.org, kongresoj(ĉe)tejo.org
 • kasserer: Cédric Marchal – finanser, subventionsansøgninger, rejsehjælp cedric(ĉe)tejo.org, kasisto(ĉe)tejo.org
 • næstformand: Juliana Evandro – information, kultur, medarbejderne, ungdomsarbejde, Pasporta Servo juliana(ĉe)tejo.org, informado(ĉe)tejo.org, kulturo(ĉe)tejo.org, hr(ĉe)tejo.org
 • Ariadna García Gutiérrez – landesektionerne, videnskabelige og faglige aktiviteter ariadna(ĉe)tejo.org, landa.agado(ĉe)tejo.org, sfa(ĉe)tejo.org

TEJOs repræsentanter hos andre organisationer

TEJOs observatører hos UEA: Michael Boris Mandirola, Cédric Marchal

TEJOs observatør hos ILEI: Arina Osipova

TEJOs repræsentanter i UEA-komitéen: Michael Boris Mandirola, Nico Huurman

TEJOs repræsentant i Fondumo Zamenhof: Arina Osipova

andre organisationers repræsentanter hos TEJO:

UEAs observatører hos TEJO: Mark Fettes, José Antonio Vergara

ILEIs observatør hos TEJO: Radojica Petrović


Bestyrelsen er det øverste udøvende organ. Den:

 1. udfører komitéens beslutninger.
 2. forelægger bestyrelsens rapport for komitéen.
 3. forelægger budgetforslag og regnskab for komitéen.
 4. træffer afgørelser mht. kontrakter med andre organisationer eller personer.
 5. udnævner delegerede.
 6. udnævner redaktørerne af Kontakto, TEJO Tutmonde og andre udgivelser.
 7. træffer afgørelser mht. de Internationale Ungdomskongresser.
 8. træffer afgørelser mht. sponsorer, undtagen deres eksklusion.
 9. bestemmer opgavefordelingen indenfor bestyrelsen.
 10. sørger generelt for gnidningsfrit arbejde i organisationen.