Home > Sådan er TEJO opbygget. > Ærestitler

Regularo pri TEJO (TEJOs regelsæt ) fastlægger, at TEJO kan have æresformænd og æresmedlemmer. Ifølge Reglamento pri Honoraj Membroj kaj Honoraj Prezidantoj (reglerne om æresmedlemmer og æresformænd) må TEJO højst udnævne én person per år. Forslag til udnævnelse af æresmedlem eller æresformand forelægges af bestyrelsen, 10 komitémedlemmer eller 25 medlemmer fra mindst 5 lande. TEJOs komité udnævner æresmedlemmer og æresformænd.

TEJOs ærespræsidenter

Fr. E. van Veenendaal-Bouwes, Nederlando (1947–1966)

Hr. G. Becker, Germanio (1964–2008)

Prof. Dr. H. Tonkin, Usono (1971)

Prof. Dr. R. Corsetti, Italio (1973)

Dr. F. Szabó-Felső, Hungario (1975)

Fr. C. Nourmont, Luksemburgio (1978)

Dr. S. Tsiturdis, Grekio (1979)

Prof. Dr. A. Wandel, Israelo (1989)

TEJOs æresmedlemmer

F. Gabalda, Frankrig

I. Tarrant, Storbritannien

A. Gonĉarov, Rusland

D. Ederveen, Holland

TEJOs livsvarige sponsorer

kategori „understøttende“

Fr. A.J. Bakker-ten Hagen, Holland

Hr. D. Besseghini, Italien

Fr. C. Bracke, Belgien

Dr. S. Bosga, Sverige

Hr. J. Brozovsky, USA

Hr. Manuel M. Campagna, Kanada

Fr. P. de Caspary, Norge

Hr. R. Clerici, Italien

Hr. K. Peder Hoff, Norge

Fr. Honda Machimura Terumi, Japan

Dr. B. Johnson, Kanada

Fr. E. Kehlet, Danmark

Fr. K. Kikusima, Japan

Hr. A. Kronenberger, Tyskland

Hr. J. Stryhn Meyer, Luksemborg

hr. R. Moerbeek, Holland

Hr. B. Moon, Luksemborg

Fr. B. Muizelaar-Borger, Holland

Hr. J. Nordfalk, Danmark

Hr. A. Ruysschaert, Luksemborg

Hr. Sibayama Z., Japan

Hr. T. Sormunen, Finnland

Fr. I. Tautorat, Tyskland