Internacia Junulara Kongreso

Antaŭkongreso en Sankt-Peterburgo,
6-9 julio

La tritagaj antaŭkongresoj okazas por kolekti kongresanojn, venantajn al Rusio tra Peterburgo kaj Moskvo. Pro tio antaŭkongresoj fariĝas ĉefe turismaj, distraj aranĝoj. Venu al AK en Peterburgo, se vi volas vidi la mondfaman urbon antaŭ la mondfama kongreso.

Listo de tre gravaj programeroj

Ĉiu tago konsistas el unu granda komuna ekskurso (tagmeze aŭ iom post tagmezo) kaj ekskursoj en malpli grandaj grupoj (laŭ elekto de niaj karaj gastoj, antaŭ tagmezo). Krom tio apartaj programeroj okazos ĉiuvespere kaj eĉ (laŭ onia deziro) nokte. Ne forgesu, ke ankaŭ noktoj estos ja sufiĉe helaj — do eblos multon fari dum la longega tago...

La sesa de julio:

La sesa de julio estas la unua tago de la Antaŭkongreso. Ĝi estas la alventago — do, avertu kiam venas al la urbo via trafikilo, kaj ni nepre renkontos vin. Iu speciala programo ne estas planata por tiu tago (ankaŭ ĉar ne ĉiuj partoprenantoj venas la 6an: eblas ja veni en ajna tago de la aranĝo), sed ni nepre faros interkonan vesperon kaj promenojn al diversaj lokaj vidindaĵoj, vendejoj kaj simile. Vespere, se bonos la vetero, ni vojaĝos al la norda rando de la urbo, kie ĉe granda lago eblas boatpromeni, manĝi kaj ĝui freŝan arbaran aeron.

La sepa de julio:

Matene, ĉ. la deka horo...

Elektebla ekskurso: "Urbo de Dostojevskij"
Multaj legis la famajn verkojn de rusa verkisto Miĥail Dostojevskij, kelkaj estas ankaŭ tradukitaj al Esperanto. Por la legintoj estos certe interese vidi, kie loĝis la fama Raskolnikov el "Krimo kaj Puno" kaj aliaj personoj, kiujn priskribis la verkisto. Vi sentos la etoson de la urboparto, kiun plej ofte priskribis Dostojevskij, vi ankaŭ vidos la domon, en kiu loĝis la literatura majstro dum siaj lastaj jaroj. Esperantlingva ĉiĉerono (Nastja).
Elektebla ekskurso: glacirompilo "Krasin"
Rusio estas norda ŝtato, vintre (kelkloke ankaŭ somere) ĝiaj maroj estas kovritaj per dika glacio. Navigado en tiuj kondiĉoj postulas uzon de specialaj ŝipoj, kiuj disrompas la glacion antaŭ la vico de kargoŝipoj, kiuj sekvas la glacirompilon. Unu el la plej famaj rusiaj glacirompiloj, "Krasin", kun preskaŭ detektiva sorto, nun iĝis muzeo sur akvo. Ni mem testis tiun ekskurson antaŭ nelonge kaj multe ŝatis ĝin. Ruslingva ekskurso kun tradukado al Esperanto (Slavik).
Tage ĉ. la 1a horo. Elektebla ekskurso: Muzeo de politika historio
Sufiĉe populara inter eksterlandaj turistoj muzeo rakontas pri historio de politiko en 20a jarcento. Videblas multaj "sovetiaĵoj". Mem la muzeo troviĝas en tre interesa urboparto, Petrogradka, laŭ kiu eblas promeneti post la ekskurso. Ruslingva ekskurso kun tradukado al Esperanto (Oksana).
Vespere. Komuna ekskurso: "Ĉirkaŭrigardo de la urbo"
Plejparte busa ekskurso laŭ la ĉefaj vidindaĵoj de la urbo. Tiu ekskurso ebligas al oni ekhavi ĝeneralan imagon pri la urbo. Esperantlingva ĉiĉerono (Nastja).
Nokte: Diversaj amuziĝoj
Rivero Neva, kiu trafluas la urbon, estas grava trafikilo por Rusio. Kargoŝipoj ligas la internajn regionojn de la lando kun la Balta maro. Tamen grandaj ŝipoj ne povus trairi sub la pontoj — pro tio la pontoj estas disigeblaj, kaj ĉiunokte oni disigas la pontojn por ebligi trairon de kargoŝipoj. Disigo de pontoj estas tre romantika kaj impresa vidindaĵo, nepre vizitinda, ne nepre en la unua nokto. Nia amasejo situas proksime al ĉiuj noktaj vidindaĵoj, kafejoj, popularaj promenejoj, ĝis mateno vivo kirlas en tiu urboparto. Lokaj esperantistoj-volontuloj certe akompanos vin ankaŭ en noktaj aventuroj.

La oka de julio:

Dematene...

Elektebla ekskurso: "Alia Peterburgo"
Peterburgo estas tre bela urbo. Konstruita speciale por esti imperia ĉefurbo, ĝi havas rektajn larĝajn stratojn kaj belajn fasadojn. Tamen kontrasto inter riĉeco kaj malriĉeco kreis la veran animon de la urbo, kiun eblas vidi en labirintoj de kortoj en la centro de la urbo. La ekskurso "Alia Peterburgo" montros al vi la internan vivon de la urbo, malantaŭ la belaj fasadoj: lum-putojn, labirintojn de trapasejoj, arkojn. Tia Peterburgo povas esti foje timiga, foje rava, foje abomena, sed nepre vidinda. Multaj surprizoj atendas tiujn, kiuj elektos la ekskurson. La ekskurson gvidas ruslingva ĉiĉerono, estos traduko al Esperanto (Slavik).
Elektebla ekskurso: Muzeo de Higieno (povas ŝanĝiĝi al iu alia)
Ekskurso kun E-tradukado (Oksana).
Tage. Komuna ekskurso: Ermitejo (Ermitage/Ermitaĵ)
"Ermitejo" (ankaŭ konata kiel Ermitaĵ) estas mondfama palaco-muzeo. Laŭ spertuloj, por trarigardi la tutan artan riĉecon de Ermitejo necesas kelkaj semajnoj. Ni tamen nepre faros kelkhoran konatigan viziton al tiu eksa imperiestra palaco. Profesiaj ĉiĉeronoj-esperantistoj gvidos nin en tiu ekskurso.
Vespere ĉ. la 7a: Kanta vespero en "Amikaro"
"Amikaro" estas klubo de nevidantoj-esperantistoj. Povas esti tre interesa sperto konatiĝi kun blinduloj, kiuj lernis Esperanton por fari sian vivon pli interesa kaj eventoriĉa. Membroj de la klubo "Amikaro" preparas specialan kantovesperon por ni: tie ni povos lernu 2-3 novajn kantojn en Esperanto por poste fanfaroni pri tio dum IJK. ;)
Vespere ĉ. la 10a: Boata promenado
Peterburgo staras sur kelkdek insuloj. Tre populara turisma distro estas boataj promenadoj laŭ kanaloj kaj riveroj de Peterburgo. Ni luos motor-ŝipeton por 20-30 personoj kaj dum horo aŭ iom pli rigardos al la beleco de la urbo de-sur la akvo. E-traduko de la ekskurso (Oksana).
Nokte: Diversaj amuziĝoj
Disigo de pontoj, promenado tra stratoj kaj parkoj. Se estos sufiĉe da dezirantoj, ni eble ankaŭ vizitu iun el noktaj kluboj kun "viva muziko" aŭ simple noktan dancejoj. Agrablaj kluboj kun "vivaj muzikistoj" tre multas en Peterburgo: eblas aŭskulti ĵazon, bluzon, punk-rokon kaj ankoraŭ multon. Do, ni elektu surloke laŭ viaj preferoj. Eblas ja ankaŭ dormi. :)

La naŭa de julio:

Dematene...

Elektebla ekskurso: "Historio de la Sieĝo"
En Rusio oni konservas memoron pri la Dua Mondmilito, kiu lasis siajn terurajn spurojn en multaj regionoj de la lando. Aparte malfacila estis la sorto de Peterburgo (tiam Leningrado), kiu dum 900 tagoj suferis sieĝon, ĉirkaŭita de malamikaj trupoj. Dum la teruraj tagoj pereis pli ol 700 mil urbanoj. En speciala ekskurso vi povas konatiĝi kun tiu heroa periodo de la urba historio. E-traduko de la ekskurso (Sergej).
Elektebla ekskurso: Muzeo de fervoja tekniko
Ĉu vi iam vidis veran vapor-lokomotivon? Ĉu kelkajn en la sama loko? La plej granda en Rusio subĉiela muzeo de fervoja tekniko rakontas la tutan historion de fervoja sistemo. Ĉiuj eksponatoj estas realaj kaj ĉiuj estas gardataj en bona teknika stato. Profesian ĉiĉeronon anstataŭos ebleco foti nin sur la tekniko. ;)
Se la 7an de julio la vetero hazarde aĉos, ni vizitos alian fervojan muzeon, kiu estas sub fidinda tegmento kaj ankaŭ estas tre interesa (sed ne entenas tiom da veraj plengrandaj lokomotivoj). En tiu muzeo ni mendus ekskurson kaj farus E-tradukon (Slavik). Iel ajn, do, la 7an vi havas eblecon ekscii multon pri la (ege granda) fervoja sistemo de Rusio kaj pri ĝia historio.
Tage. Komuna ekskurso: Peterhof (Fontan-parko)
"Peterhof" estas fama eksterurba imperiestra palaco kun parko kaj pluraj fontanoj. Ĝi estas unu el nepraj vidindaĵoj por ĉiuj turistoj, kiuj venas al Peterburgo. Kvankam la palaco estas eksterurba, ĝi estas sufiĉe facile atingebla. En Peterhof ni atentos pli pri la unika parko kaj ĝiaj fontanoj, ol pri la palaco.
Vespere ĉ. la 6a: Renkontiĝo kun esperantistoj de Peterburgo
Peterburgo havas tre riĉan historion de E-movado. Reprezentantoj de la Societo "Espero" (Meri Abolskaja, Anna Butkeviĉ ka.) rakontos al ni pri la loka movado kaj ĝia historio. La renkontiĝo estas bonega maniero kunveni kaj ne perdiĝi antaŭ la trajn-forveturo.
Vespere, nokte: vojaĝo al IJK
Estas proksimume 15 minutoj da pieda marŝado inter nia amasejo kaj la Moskva stacidomo, de kiu ni forveturos per trajno al IJK. Nia trajno startos je 20:42. Je 9:20 sekvatage (la 10an) ni estos en Kovrov, la urbo, en kies apudeco okazos Internacia Junulara Kongreso. El Kovrov ni busos al IJKejo kaj venos tien ĉ. 10:30-11:00.

Revenu al la ĉefa paĝo pri la Antaŭkongreso