Home > Informado > Informiloj

Flugfolioj estas tre gravaj partoj de la varbadstrategio pri Esperanto. Ne nur ilia enhavo (allogaj informoj pri Esperanto, kontaktinformoj por interesiĝantoj) sed ankaŭ ilia aspekto tre gravas por efika informado. Por atingi diversajn celpublikojn estas bezonataj diversaj informiloj.

Unustila informilo de TEJO

Por atingi la junulojn, TEJO en 2012 kreis la unustilan informilon de TEJO, kiu estas por uzo en budoj de ĉiuj landaj sekcioj. Se vi volas helpi traduki la informilon al via lingvo, iru al tiu ĉi dokumento. Se vi volas havi bele enpaĝigitan version de la informilo en nova lingvo, trovu ĝin en ĉi-suba listo aŭ, se mankas, skribu al informado@tejo.org.

Preta informilo haveblas en Esperanto kaj en jenaj lingvoj:

Esperanto-budoj

Esperanto-aktivuloj dise tra la mondo disvastigas Esperanton starigante kaj prizorgante budojn. Ĉi-tiu retpaĝo celas kolekti ideojn, materialojn, konsilojn, anekdotojn rilate al Esperanto-budoj el la tuta mondo, por plifaciligi al budemuloj krei allogajn budojn. Se io mankas, bonvolu aldoni mem!

Antaŭe:

  • se eblas, informiĝu pri la ĉeestontaro (kvanto, aĝgrupo, intereso, tempodispono)
  • printigu flugfoliojn (depende de la kvanto de la ĉeestontaro – bv printigi almenaŭ tiom da, kiom da homoj verŝajne ĉeestos)
  • kolektu taŭgajn “belajn” Esperantaĵojn por plibeligi vian budon (ekz. librojn, KDjn, Esperanto-banderolon, tablotukon) – ofte gravas la noveco, la allogeco, la koloroj
  • printigu etajn demandilojn, kvizojn por povi engaĝigi la publikon
  • printigu formularon por kolekti la kontaktdatumojn (kutime nomo, retpoŝtadreso) – kaze ke okazos baldaŭa kurso, varbu tion, se ili ne havas tempon, varbu interretan kurson (indas plenigi la unuajn tri liniojn, ĉar homoj ofte timas esti la unuaj)

Ĉu vi havas demandon, komenton? Skribu al oficejo@tejo.org!

Fot. ĉefa Łukasz Żebrowski, el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA