Home > Kandidatiĝu por organizi IJK-on

IJK 2016 en via lando!

Kandidatiĝu por organizi la 72-an Internacian Junularan Kongreson en via lando! TEJO organizos la kongreson kune kun vi. Limdato por la unua fazo estas la 1-a de septembro 2014. Kaj nun vi certe demandas vin kion signifas “la una fazo”.

Ĉi jare ni decidis iom ŝangi la kandidatiĝsistemon. En la unua fazo ni akceptas ne finprepartitajn proponojn, bazan prezentadon de via propono en formo de (ne nepre komplete) plenigita invitilo, kiun vi elŝuti ĉi-sube. Trovu vian teamon, trarigardu la formularon kaj plenigu per tiuj informoj, kiujn vi havas. Kontaktiĝu kun TEJO – kun estrarano pri kongresoj kaj sendu vian kandidatiĝon. Klarigu kiuj estas la mankantajn informoj kaj kial ili estas nedefinitaj. La celo de tiu ĉi sistemo estas ke oni diskutu la invitilon kaj manieron plenigi ĝin kun TEJO. Se ni scios pli frue ke vi intencas kandidatiĝi, ni pli frue povos eklabori kun vi kaj helpi vin. Do, ne necesas atendi la limdaton – vi povas kontatki nin jam nun.

En la dua fazo ni akceptos finpreparitajn proponojn nur de tiuj kandidatoj kiuj jam anoncis sin en la unua fazo de la konkurso. Do ne eblos eniri fazon du, sen esti en la unua fazo. Limdato por la dua fazo estas la 1-a de oktobro 2014.

Kial ni faras tiel? Ĉar ni rimarkis ke ofte venas nefinplenigitaj kandidatiĝoj, ne sufiĉe detalaj proponoj kaj miskomprenoj pri tio, kio gravas kaj kio ne. Ni volas atingi, ke en la unua fazo okazu konsultiĝo kun TEJO pri la kandidatiĝo mem kaj ke tiamaniere la ideoj kiujn vi havas estu jam prilaboritaj.

Ni liveras al vi ankaŭ kelkajn helpilojn por ke vi pli facile povu prepariĝi. Sub la invitilo vi trovos “Manlibron pri Kiel organizi Internacian Junularan Kongreson kaj aliajn Esperanto-renkontiĝojn” publikigitan antaŭ multaj jaroj sed daŭre tre utilan. Aldone, por havi bonan ideon kiom da kunorganizantoj vi povus bezoni, ni havas por vi preparitan Superrigardon de taskoj kaj dokumentaro por helpi vin.

Elŝutu:

IJK-Invitilo(.odt)

IJK-Invitilo(.doc)

IJK-Invitilo(.pdf)

Manlibro – Kiel organizi Internacian Junularan Kongreson

Kiel kandidatiĝi por la IJK

Superrigardo de taskoj por eventoj