Home > Teamo > Hamed SUFI
Hamed SUFI
Komitatano A (Irano)

funkcio

Komitatano A (Irano)

naskiĝjaro

1987

loĝloko

Semnan, Irano

Kion vi faras en via ekster Esperantuja vivo?

Labori kiel: Doktoro de Farmacio, Apoteka Fondinto, Tradukisto (ĉefe primedicina kaj literatura).

en kiuj Esperanto-organizaĵoj vi membras?

UEA/TEJO – Irana Esperanto-Asocio (IREA) – Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO) – Azia Komisiono de Universala Esperanto-Asocio (KAEM)

Kio estas viaj ĝisnunaj esperantaj aktivaĵoj?

Servi kiel: Prezidanto de IREJO – Komitatano de IREA – Reprezentanto de Irano en KAEM – Iniciatoro kaj peranto de «Saluton, Interreta Revuo» (la perslingva priesperanta retpaĝaro ĉe: www.saluton.ir) – Literatura kaj poresperanta tradukisto (el Angla/Esperanto/Persa en Persan/Esperanton) – Trijara poresperanta agado kiel vikipediisto (eo, fa, en) – Plikreskigi kaj antaŭenigi landan movadon en sociaj retoj… ktp.

Kion vi planas fari en TEJO?

Laŭprioritate: Plijunigi kaj plivigligi nian movadon enlande – Plifaciligi varbadi novajn talentulojn junajn enlande – Starigi nian propran retpaĝaron – Plipropagi Iranan kulturon kaj literaturon en Esperantujo. – Agadi laŭcele kaj laŭplane en la sociaj retoj, kiuj estas nuntempe plikurantaj – Kunlaborado kun najbarlandaj junularaj organizaĵoj, aparte tiuj de perslingvanaj landoj (Taĝikio kaj Afganio) sub la titolo «Koalicio Perslingva Trilanda» – Posedi nian propran junularan publikaĵon enlande.

En kiu komisiono vi planas aktivi?

Eksteraj rilatoj, Kulturo, Landa agado, Scienca kaj faka agado