Home > Teamo > Kingslim Edah
Kingslim Edah
Eksa Estrarano

funkcio

Eksa Estrarano.
Komisionoj: Landa Agado – Afriko, Talento.

naskiĝjaro

1988

loĝloko

Kotonuo, Benino

kion vi faras en via eksterEsperantuja vivo?

Mi studis juron internacian kaj internaciajn rilatojn kaj nuntempe serĉas laboron. Kelkfoje mi helpas je la universitato por korektado de ekzamenoj.

en kiuj Esperanto-organizaĵoj vi membras?

BEA (Benina Esperanto Asocio)
BOJE (Benina Organizajho de Junaj Esperantistoj)
UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko)
NRO SSB (Scio Sen Bariloj)
TEJO, kaj UEA

viaj ĝisnunaj esperantaj aktivaĵoj?

Junio 2018: Partoprenis al la vabardo che Universitato de Abomey-Calavi, organizita de BEA (Benina Esperanto Asocio).
-Nun tempe: mi partoprenas al du laborgrupoj:
-1) pri eksplorado rilate al kiel ebligi uzon de Esperanto che Universitoj Afrikaj,
-2) Pri eksploradoj de Esperanto-lerniloj (kune kun ILEI-anoj; komenconta)
-Augusto 2017, de la 5-a ghis 12-a: Mi partoprenis al lasta IJK en Togolando kaj sekvis multajn trejnadojn kiuj okazis dum la Kongreso. Mi Principe interesighis pri TEJO-KER kaj nuntempe estas sekvanta ghian rettrejnadon por kapablighi kunlabori kun tiu Komisiono.
Traduko de la franca al esperanto de kelkaj trejnmaterialoj por la aplikajho pri AEJK programo.
-Februaro 2017 ghis nun: Mi prizorgas Esperanto-kurson en la Esperanto centro de la NRO Scio Sen Bariloj en Kotonuo. Mi instruas Esperanton al homoj kiuj venas en la centro por informighi pri Esperanto, kaj klarigas al tiuj kiuj neniam audis pri la lingvon.
-Marto 2017-Junio 2017: Mi instruís Esperanton al gelernantoj kaj instruistoj de la privata elementa lernejo nomata Hadegnon en Abomey Calavi, Benino, nome de la NRO Scio Sen Bariloj.
-2016, 5a kaj 6a de oktobro: Mi ĉeestis al la TEJO trejnkunveno de Kotonuo, okazita de la 4a ĝis la 6a de oktobro 2016 en Benino.
-2016, Januaro-Majo, mi faris Esperanto-kursoj en la NRO Scio Sen Bariloj, Kurso Ferez, kaj Laŭ lernolibro Metodo 11. Mi Prizorgas la Biblitekon Zamenhof de tiu NRO en Kotonuo- Benino.
-2015 – 2016 : Instruis al la Esperantogrupo de Universitato de Abomey Calavi.
-2015: Mi helpis kaj raportis dum la AKE (Afrika Kongreso de Esperanto) kiu okazis en Anyron-Kope en Togolando.(kiel membro de Loka Kogresa Komisiono)
-2014, decembro: Mi partoprenis al la 7a AMo Seminario (Aktivula Maturigo -7 de UEA) en Lomeo, Togolando, kaj helpis por raporti pri la menciita seminario.
-2013-2014 : Helpis Scio Sen Bariloj (SSB) (kiel membro de Loka Kogresa Komisiono) por la 5-a AKE (Afrika Kongreso de Esperanto) en Kotonuo-Benino.
-2005-2013: partoprenas al chiu Togolanda Esperanto Kongreso (TEK), kiel LKK membro au alimaniere.
-2009-2013: Instruisto pri Esperanto al komencantoj dum feriadoj en Instituto Zamenhof/Afrika Centro Esperantista, (Lomeo-Togolando). Kursoj organisitaj de TIETo, (Tietti-Instituto de Esperanto en Togolando).
-2006-2010: Ĝenerala Sekretario de Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE), dum 2 mandatoj.
-Aŭgusto 2005: Mi esperantiĝis dum esperantkurso en Instituto Zamenhof en Lomeo, Togolando, che S-roj Gbeglo Koffi, Doumegnon Koffi, Attaglo Markus, Adjé Adjévi.

kion vi planas fari en TEJO?

Kompreni la funkciadon de Tejo, kunlaborante kun aliaj estraranoj, lerni kiel funkcias la junularaj organizaĵoj alie por vidi kiel adaptigi la afrikajn junularajn organizajhojn, eĉ se la socia vivo ne estas la sama.

Spertiĝi pri laboro je alta nivelo en internacia organizaĵo kiel TEJO estas oportuno por mia esperantista kaj asocia vivo. Helpi iumaniere la organizon.

kion signifas por vi esti esperantisto?

Scipovi Esperanton kaj krei oportunon por interesigi aliajn homojn lerni Esperranton kiel ties pontlingvon. Temas pri grupo de studentoj kiuj partoprenis al seminarioj organizitaj de Scio Sen Bariloj. Ni renkotighas unu foje semajne por iom babili esperante pri Esperanto por helpi nin perfektigi nian esperantan nivelon.