Home > Partoprenu > Interesgrupoj
labor-plano

Komisionoj kaj interesgrupoj estas malfermaj grupoj kiuj plifaciligas la kunligadon de aktivuloj kun similaj interesoj por ke ili povu agadi en la sama kampo aŭ projekto. Al ili rajtas aliĝi kaj partopreni ĉiuj membroj.

INTERESGRUPOJ

Laborgrupoj kiuj kunligas homojn kun intereso pri specifaj temoj por realigi agadojn. Ili estas: Adoleska Agado; Edukado, Scienco kaj Kulturo (ESK); Genra Egaleco; Moviĝeblo; Universitata Agado.

Adoleska agado

La Adoleska Laborgrupo de TEJO kreiĝis en 2010 por trafi la bezonojn de aĝkategorio kiu ofte “perdiĝas” el la movado. Junuloj sub la aĝo 18 fakte havas malmultajn okazojn por renkontiĝi en Esperantujo: Internacia Infana Kongreseto havas alian celgrupon, dum la junularaj renkontiĝoj ankoraŭ ne tute taŭgas por adoleskantoj. Ankaŭ malgrandas la oferto de alispecaj projektoj kiuj sin adresu specife al ili. Venis la tempo por ŝanĝi tiun situacion!

Edukado, Scienco kaj Kulturo (ESK)

Edukado subtenas la pliprofesiiĝon de instruistoj, celas kunplibonigi kaj ampleksigi la ekzistantajn materialojn, pligrandigi la nombron da homoj kun oficiala lingv-atestilo kaj puŝi al oficiala agnosko de la diplomoj. (+info).

La komisiono de TEJO pri Scienca kaj Faka Agado ekzistas por ke sciencemaj kaj fakemaj junuloj povu kuniĝi kaj agi laŭ sia studo/profesio en Esperanto. Inter la aktivaĵoj de la komisiono estas: (helpi) publikigi artikolojn en Scienca Revuo, prizorgi konstantan rubrikon en Kontakto, organizi sciencan prelegsesion dum junularaj aranĝoj kaj kunlabori kun aliaj Esperantistaj sciencaj organizaĵoj. Por partopreni la laboron kaj/aŭ proponi novan agadkampon, skribu al ni. (+info).

La kultura komisiono de TEJO celas esti kunvenejo por ideoj kaj homoj, kiu celas fortigi kaj kreskigi la artajn esprimeblojn de siaj membroj kaj de la junulara movado ĝenerale. Literaturo, muziko, plastiko, fotografio kaj kino estas en niaj agadkampoj. (+info).

Genra egaleco

Teamo por pli da alirebleco kaj egaleco en nia movado kaj ekster ĝi. Alskribu la kontaktpersonon por aliĝi al la Telegramgrupo por aktivuloj.
Vi ĉiam povas ĝisdatigi Vikipedion kun informo pri gravaj virinoj.

  • Estrara kontaktpersono: Karina Oliveira
  • Gekomisiitoj: Marc “Marko” Konijnenberg kaj Tamiris Queiroz

Moviĝeblo

La celo de la moviĝebla komisiono estas vojaĝigi esperantistojn al kongresoj, renkontiĝoj, seminarioj, kunsidoj, eventoj kaj manifestacioj je la plej malalta prezo. Se ni efektive povas malpliigi la vojaĝkoston, tiam per la sama mono povas vojaĝi pli da homoj (+info).

Teknologio

Nova referencpunkto por teknologiaj aferoj. Momente nur por internaj kaj projektaj celoj.

Universitata Agado

Se vi volas starigi universitatan klubon, agadas kadre de iu jam ekzistanta aŭ volas disvastigi Esperanton inter universitatanoj, en nia komunumo vi trovos homojn kun la samaj interesoj, povos ricevi espondojn al viaj demandoj aŭ komenci diskuton, interŝanĝi spertojn, kunkrei helpilojn pri kiel agadi, kaj ekscii kiel laboru kun aliaj organizoj kaj aktivuloj por reklamado, ECTS-poentdonaj kursoj, ktp. Krome vi montros ke via klubo ekzistas, kaj kuraĝigos aliajn fari la samon ol vi. Ni ankaŭ bonvenigas universitatajn instruistojn aŭ aliajn aktivulojn kiuj volas helpi pri la celoj de la grupo.