Home > Partoprenu > Komisionoj

Komisionoj kaj interesgrupoj estas malfermaj grupoj kaj plifaciligas la kunligadon de aktivuloj kun similaj interesoj por ke ili povu agadi en la sama kampo aŭ projekto. Al ili rajtas aliĝi kaj partopreni ĉiuj membroj.

KOMISIONOJ

Laborgrupoj kiuj havas bazan rolon nuntempe pri la strukturo kaj funkcioj de la organizo. Ili estas Eksteraj Rilatoj, Aktivula Trejnado, Landa Agado, Merkatiko, Kongresoj, Talento kaj Transnaciaj Projektoj.

Aktivula Trejnado

Tiu ĉi komisiono kunigas homojn kiuj volas trejni aliajn TEJO-membrojn pri tre diversaj temoj aŭ volas lerni kiel trejni aliajn. La komisiono kune elpensas temojn kaj planojn por trejnadoj okazontaj kadre de diversaj E-aranĝoj. Ĉu vi havas kapablojn kiujn vi volas dividi kun aliaj esperantistoj? Ĉu vi volas lerni kiel sukcese kundividi viajn kapablojn kun aliaj aŭ ĉu vi volas helpi aliajn fariĝi bonaj trejnistoj? Tiam estu bonvena en la komisiono pri AT. (+info).

Eksteraj Rilatoj

TEJO estas membro de Eŭropa Junulara Forumo kaj Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj, kie ni kunlaboras kun aliaj eŭropaj kaj mondaj junularaj organizoj ankaŭ cele al politika lobio. La komisiono prizorgas la eksterajn rilatojn de TEJO. (+info).

Kongresoj

Jen estas la homoj kiuj okupiĝas pri la organizado de la Internacia Junulara Kongreso, la movada TEJO-programo dum internaciaj aranĝoj kaj tiuj kiuj volas interŝanĝi spertojn.

Landa kaj Faka Agado

TEJO funkciigis komisiojn por kunigi aktivulojn kiuj loĝas en la samaj regionoj/mondpartoj. La celo estas ke ili povu regule interŝanĝi spertojn, ideojn kaj informojn pri siaj agadoj, helpi ekigi movadon en najbaraj landoj, kie momente ne estas aktivuloj, krei varbmaterialojn en naciaj lingvoj, kunorganizi junularajn aranĝojn, trejnseminariojn, kune partopreni en projektoj, ktp. Ĉu vi volonte partoprenus en komisiono pri landa agado en via regiono? Ĉu vi konas aliajn aktivulojn en via lando aŭ en tiu regiono kiuj volonte kunlaborus? Kontaktu nin. (+info).

Respondecaj estraranoj:

Merkatiko

La merkatika komisiono zorgas pri diversaj aferoj interne kaj aleksteren de la organizo, kiel la bildo de TEJO, provizado de divastigmaterialoj, tradukado de la retejo kaj okupiĝo pri la membraraj profitoj, engaĝiĝo kaj informfluo. (+info).

Talento

Ni laboras por ke ĉiuj junuloj, kiuj ŝatus agi por Esperanto trovu por si la taŭgan eblon tion fari ene de TEJO. Por tion fari gravas atenti pri la travidebleco de TEJO, por ke novuloj kaj de la reta mondo, kaj de renkontiĝoj kaj de LSj povu por si mem trovi la taŭgan aktiviĝeblon. Aldone, al ĉiuj necesas certigi laboron en bonaj kondiĉoj, laŭeble plej informite, efike kaj bonetose. Por tion fari, ni klopodas lertigi aktivulojn pri hommastrumado, teamlaboro kaj por helpi efikan scitransdonon kaj ekengaĝiĝon ni verk(ig)as gvidliniojn, helpilojn por diversaj taskoj, roloj. Ĉu vi estas novulo kaj ne trovas sufiĉajn informojn? Ĉu vi estas aktivulo, kiu havas ion por diri pri la temoj? Skribu al ni. (+info).

Transnaciaj Projektoj