Home > Staff > POÓR Veronika
Veronika
POÓR Veronika
Ĝenerala Direktoro

funkcja

Członkini Zarządu ds. zasobów ludzkich, szkolenia działaczy, działalność naukowa i branżowa, PR