Obecny Zarząd, wybrany przez Komitet TEJO 23 sierpnia 2013 r. podczas 69. IJK w Nazarecie w Izraelu na lata 2013—2015:

 • Łukasz Żebrowski – Przewodniczący; koordynacja działań
  lukasz(ĉe)tejo.org, prezidanto(ĉe)tejo.org
 • Tomasz Szymula (od 2014-11-18) – Sekretarz Generalny; działalność młodzieżowa
  tomasz(ĉe)tejo.org, gxen-sek(ĉe)tejo.org
 • Nico Huurman – Skarbnik; finanse, wnioski o granty
  nico(ĉe)tejo.org, kasisto(ĉe)tejo.org
 • Michael Boris Mandirola – Pierwszy Wiceprzewodniczący; działalność krajowa, edukacja
  michael-boris(ĉe)tejo.org, landa.agado(ĉe)tejo.org
 • Tina Tišljar – Druga Wiceprzewodnicząca; kongresy
  tina(ĉe)tejo.org, kongresoj(ĉe)tejo.org
 • Alexandre Raymond – Członek Zarządu ds. informacji, kultury, Pasporta Servo
  alexandre(ĉe)tejo.org, informado(ĉe)tejo.org, kulturo(ĉe)tejo.org
 • Veronika Poór – Członkini Zarządu ds. zasobów ludzkich, szkolenia działaczy, działalność naukowa i branżowa, PR
  veronika(ĉe)tejo.org, hr(ĉe)tejo.org, ker(ĉe)tejo.org

Obserwatorzy z ramienia UEA: Mark Fettes, José Antonio Vergara
Obserwatorzy z ramienia ILEI: Radojica Petrović


Zarząd jest głównym organem wykonawczym organizacji. Zarząd:

 1. wykonuje decyzje Komitetu
 2. przedstawia Komitetowi raport Zarządu
 3. przedstawia Komitetowi propozycję budżetu i wyniki finansowe
 4. decyduje o umowach z innymi organizacjami i osobami
 5. mianuje pełnomocników do wykonywania zadań
 6. mianuje redaktorów Kontakto, TEJO Tutmonde i innych wydawnictw
 7. decyduje w sprawie IJK – Światowego Kongresu Młodzieżowego
 8. decyduje w sprawach Patronów oprócz decyzji o ich usunięciu
 9. określa działanie wewnętrz Zarządu
 10. ogólnie dba o płynne funkcjonowanie organizacji