Home > (Esperanto) Strukturo > Titluri onorifice

Regulile TEJO menționează că TEJO trebuie să aibă Președinți Onorifici și Membri Onorifici. Potrivit Regulamentului privind Membri Onorifici și Președinți Onorifici TEJO nu poate onora decât o singură persoană pe an. Biroul Executiv este cel care face aceste propuneri, 10 membri ai comitetului sau 25 de membrii individuali din cel puțin 5 țări diferite. Comiteteul este cel care ia decizia finală.

Președinți Onorifici TEJO

s-ino E. van Veenendaal-Bouwes, Nederlando (1947–1966)

s-ro G. Becker, Germanio (1964–2008)

prof. d-ro H. Tonkin, Usono (1971)

prof. d-ro R. Corsetti, Italio (1973)

d-ino F. Szabó-Felső, Hungario (1975)

s-ino C. Nourmont, Luksemburgio (1978)

d-ro S. Tsiturdis, Grekio (1979)

prof. d-ro A. Wandel, Israelo (1989)

Membrii Onorifici TEJO

F. Gabalda, Francio

I. Tarrant, Britio

A. Gonĉarov, Rusio

D. Ederveen, Nederlando

Patroni TEJO

s-ino A.J. Bakker-ten Hagen, Nederlando

s-ro D. Besseghini, Italio

s-ino C. Bracke, Belgio

d-ro S. Bosga, Svedio

s-ro J. Brozovsky, Usono

s-ro Manuel M. Campagna, Kanado

s-ino P. de Caspary, Norvegio

s-ro R. Clerici, Italio

s-ro K. Peder Hoff, Norvegio

s-ino Honda Machimura Terumi, Japanio

d-ro B. Johnson, Kanado

s-ino E. Kehlet, Danio

s-ino K. Kikusima, Japanio

s-ro A. Kronenberger, Germanio

s-ro J. Stryhn Meyer, Luksemburgio

s-ro R. Moerbeek, Nederlando

s-ro B. Moon, Luksemburgio

s-ino B. Muizelaar-Borger, Nederlando

s-ro J. Nordfalk, Danlando

s-ro A. Ruysschaert, Luksemburgio

s-ro Sibayama Z., Japanio

s-ro T. Sormunen, Finlandio

s-ino I. Tautorat, Germanio