Home > Causes > Kultúra

PayPal

Kultúra

Komisia TEJO pre kultúru víta mládež so záujmom o esperantskú kultúru. Jej cieľom je byť miestom stretávania ideí a ľudí, ktorí majú za cieľ posilniť a rozmnožiť možnosti umeleckého vyjadrenia svojich členov a mládežníckeho hnutia.

Esperantská kultúra je veľmi bohatá, široká a rôznorodá. Živili ju a stále ju živia umelci rôznych štýlov z celého sveta, od spisovateľov a hudobníkov po hercov, fotografov a filmárov.

Niektorými cieľmi komisie sú:

  • uvoľniť kultúrny materiál pre spoločenstvo TEJO
  • spoločne sa učiť o esperantskej kultúre v rôznych oblastiach (literatúra, hudba, filmy, divadlo, ai.)
  • pripraviť kultúrny program pre Medzinárodný kongres esperantskej mládeže
  • spoločne čítať prostredníctvom online čitateľských klubov a potom diskutovať o týchto knihách
  • podnietiť k tvorbe článkov pre časopis Kontakto
  • poskytnúť mládeži zoznam online prístupných diel
  • vytvoriť aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá poskytne aktuálne informácie z TEJO a z esperantského hnutia

Zoznam online prístupných diel

Tu sa nachádza zoznam diel, ktoré sú prístupné online a zdarma. V zozname sa nachádzajú odkazy na diela, ktoré majú vzťah k rôznym oblastiam (literatúra, hudba, filmy, blogy, správy, hry, rádiá, časopisy, ai.)

Klikne sem a bav sa!