Home > Causes > Semináre

PayPal

Semináre

TEJO organizuje semináre k rôznym témam ako sú jazykové práva, Európa a školenie aktívnych členov. Konajú sa niekoľkokrát ročne a sú organizované ako TEJO, tak aj v spolupráci s odbornými a regionálnymi sekciami. Taktiež je možné sa zúčastniť školenia organizovanými napr. inštanciami EÚ ako reprezentant TEJO. Naše semináre sú výborný spôsob ako sa zoznámiť s ostatnými členmi TEJO a organizáciou samotnou.

Všobecne o seminároch

Z vonkajšieho pohľadu sú semináre medzi prvými zaznamenanými aktivitami TEJO. Semináre:

  • sa pravidelne konajú aspoň raz ročne
  • pokrývajú rôzne aktuálne témy
  • najčastejšie obsahujú školiace prvky
  • často sú otvorené i neesperantskému svetu a majú dôležitú rolu pre vonkajšie vzťahy

Počas semináru sa esperanto obvykle objavuje ako prostriedok, pracovný jazyk alebo filozofia pre riešenie komunikačných a iných problémov modernej spoločnosti a nie je témou samo o sebe.

Pohľadom zvnútra semináre dávajú mladým členom esperantského hnutia takmer úplne nezávisle na ich finančných možnostiach :

  • stretnúť sa a zoznámiť sa „v realite“ (Internet je dobrý, ale má svoje obmedzenia)
  • vymeniť si skúsenosti a nápady
  • začať a realizovať spoluprácu
  • a ešte omnoho viac

Ak máš záujem o spoluprácu na organizovaní seminárov, ak máš otázku, pripomienku alebo návrh, napíš na seminarioj@tejo.org.

Ako semináre pomáhajú rozvíjať hnutie?

Semináre od TEJO pomáhajú skalným aktivistom stretnúť sa, získať skúsenosti s konkrétnymi témami a rozvíjať projekty. Počas týchto seminárov sa narodilo mnoho projektov, napr.:

  • lernu!– základný krok v technikách jazykovej výuky, v súčasnosti používané ako hlavný nástroj pre učenie esperanta (a reklama pre esperanto) v niekoľko desiatkach jazykov (niekoľko tisíc textových reťazcov) v desiatkach krajín a tvorený niekoľko tisíckami užívateľov

Čas od času sa semináre konajú i v spolupráci s neesperantskými organizáciami, čo pomáha k zviditeľneniu esperanta v dobrom svetle. Aspoň jeden člen zo súčasného vedenia TEJO bol navedený na esperanto práve počas týchto seminárov.