Home > Teamo > Arina OSIPOVA
Arina OSIPOVA
Komisiito pri Kongresoj

Funkcia

Generálna sekretárka, Zodpovedná členka vedenia pre vzdelávanie a kongresy

Rok narodenia

1988

Bydlisko

Moskva, Rusko

Čo robíš vo svojom mimoesperantskom živote?

učiteľka nemčiny

V akých esperantských organizáciách si členom?

  • Svetová esperantská mládežnícka organizácia (TEJO)
  • Svetový esperantský zväz (UEA)

Tvoje esperantské aktivity?

  • učiteľka esperanta
  • 2010 – 2012 členka vedenia Ruské esperantskej únie (regionálna činnosť a kontakty s miestnymi klubmi)
  • 2011 – 2012 dobrovoľníčka Európskej dobrovoľníckej služby (EVS) v Bialystoku
  • spoluorganizátorka 5. JES-u (silvestrovského esperantského stretnutia v strednej Európe – pozn. preklad)
  • študentka interlingvistiky na Univerzite Adama Mickiewicza

Čo plánuješ robiť v TEJO?

Počas volebného obdobia sa plánujem aktávne zapojiť do práce TEJO a pomôcť vedeniu plniť všetky projekty, či už súčasné alebo plánované. Okrem toho premýšľam o oživení REJM (Ruského esperantského mládežníckeho hnutia – pozn. preklad), čím sa práve v Rusku aktívne zaoberáme. Toto, dúfam, pomôže zvýšiť množstvo členov TEJO a priviesť do hnutia nových aktívnych ľudí.