Home > Staff > Cédric MARCHAL
Cédric MARCHAL
Kasisto

Funkcia

Pokladník, Zodpovedný člen výboru pre fundraising a mobilitu.

Rok narodenia

1985

Bydlisko

Liège, Belgicko

V ktorých esperantských organizáciách si členom?

TEJO, Zelení skauti

Čo robíš v mimoesperantskom živote?

Som inžinier, pracujem celosvetovo ako technik pre analýzu plynov.

Okrem toho chodím rád na pivo, športujem a som aktívny u skautov.

Tvoje esperantské aktivity?

Člen výboru TEJO

Vedúcí u Zelených skautov

Zasväcovanie svojich priateľov do esperanta

 

Čo plánuješ robiť v TEJO?

Najviac sa zaujímam o rozširovanie esperanta a o užívanie si esperanta ako jedinec. Taktiež ako pokladník pomáham ostatným uiťt si esperantské stretnutia.