Home > Staff > Juliana EVANDRO
Juliana EVANDRO
Komisiito pri Landa Agado en Suda Ameriko

Funkcia

Podpredsedkyňa, Zodpovedná členka výboru pre ľudské zdroje, Pasporta Servo, činnosť dospievajúcich, informovanie a kultúra

Rok narodenia

1987

Bydlisko

Fortaleza, Brazília

Čo robíš vo svojom mimoesperantskom živote?

Súkromne vyučujem matematiku, fyziku a chémiu deťom a dospievajúcim. Okrem toho, som speváčka a hrám v 3 hudobných skupinách.

Taktiž študujem hudobné vzdelávanie na univerzite  a vo svojom voľnom čase sa zapájam do feministického kolektívu v mojom meste.

Tvoje esperantské aktivity?

Esperanto som sa začala učiť v roku 2010 a od tej doby moje hlavné aktivity súviseli s aktivitami v organizácií BEJO (Brazílska esperantská mládežnícka organizácia – pozn. preklad), kde sme organizovali stretnutia a kurzy esperanta.

V roku 2014 som organizovala Medzinárodný kongres esperantskej mládeže vo Fortaleze, mojom rodnom meste.

Čo plánuješ robiť v TEJO?

V TEJO plánujem oživiť Kultúrnu komisiu a zkepšiť vnútorný a vonkajší tok informácií. Taktiež by som chcela pomôcť aktívnym ľuďom nájsť pre seba vhodné miesto v TEJO. Ak chceš byť aktívny v projektoch TEJO a ešte nevieš ako, napíš mi.