Home > Staff > Michael Boris MANDIROLA
Michael Boris
Michael Boris MANDIROLA
Komitatano Ĉ

Funkcia

Predseda, Zodpovedný člen vedenia pre vonkajšie vzťahy a školenia

Rok narodenia

1988

Bydlisko

Turín, Taliansko

Čo robíš vo svojom mimoesperantskom živote?

Som magister počítačového inžinierstva a pracujem ako počítačový poradca v turínskej firme.

Som tiež nominovaný, na návrh TEJO, do rady pre členské záležitosti Európskeho mládežníckeho fóra od novembra 2014.

Tvoje esperantské aktivity?

Esperanto som sa začal učiť cez internetový kurz Talianskej esperantskej mládeže v roku 2005  a aktívnym som začal byť v roku 2006, keď som sa prvýkrát zúčastnil IJF (Medzinárodného mládežníckeho festivalu – pozn. preklad) a bol zvolený do vedenia. Doteraz som vo vedení Talianskej esperantskej mládeže a zastával som už všetky možné pozície.

S TEJO som začal byť v kontakte v roku 2006 počas mojej účasti na seminári o jazykových právach. Potom som sa stal členom výboru A (2007), členom výboru B (2010) a v rovnakom roku som bol zvolený ako zmocnenec pre vonkajšie vzťahy (kde som bol obzvlásť aktívny vo vzťahu k Európskemu mládežníckemu fóru). V roku 2011 som bol zvolený podpredsedom TEJO a zodpovedal som počas dvoch rokov za vonkajšie vzťahy a počas ďalších dvoch rokov za regionálnu činnosť. V roku 2015  som bol zvolený za predsedu TEJO.

Okrem toho som bol členom vedenia Talianskej esperntskej federácie od roku 2011 do roku 2014, kde som sa zaoberal najmä mládežníckymi záležitosťami a počítačmi. Od roku 2009 do roku 2013 som bol členom vedenia organizácie ARCI ESPERANTO a od októbra 2013 predsedom NITOBE, radikálnej asociácie pre jazykovú spravodlivosť a demmokraciu.

Čo plánuješ robiť v TEJO?

Vonkajšie vzťahy sú pre mňa prioritou od môjho zaktivizovania sa v TEJO a to iste zostane aj mojou prioritou taktiež v mojej činnosti ako predsedu. Verím, že priniesť naše idey o jazykovej spravodlivosti na úroveň mládežníckej politiky a zvýšiť rešpekt a podporu esperanta ako riešenie problémov medzinárodnej komunikácie je jednou z najdôležitejších úloch TEJO.

Okrem toho je mojim cieľom posilniť TEJO právne, finančne a ľudskými zdrojmi s cieľom zvýšiť škálu našich aktivít.