Home > Štruktúra > Predsedníctvo

Súčasné vedenie, zvolené Výborom TEJO 4. augusta 2015 počas 71. Medzinárodného kongresu esperantskej mládeže vo Wiesbadene v Nemecku, pre obdobie 2015-2017, je zložené z:

 • Predseda: Michael Boris Mandirola – koordinácia, vonkajšie vzťahy, školenie aktívnych lidí, michael-boris(zavináč)tejo.org, prezidanto(zavináč)tejo.org, ker(závináč)tejo.org, at(zavináč)tejo.org
 • Generálny tajomník: Arina Osipova – výchova, kongresy, arina(zavináč)tejo.org, gxen-sek(zavináč)tejo.org, kongresoj(zavináč)tejo.org
 • Pokladník: Cédric Marchal – financie, fundraising cedric(zavináč)tejo.org, kasisto(zavináč)tejo.org
 • Podpredseda: Juliana Evandro – informovanie, kultúra, ľudské zdroje, činnosť dospievajúcich, Pasporta Servo, juliana(zavináč)tejo.org, informadi(zavináč)tejo.org, kulturo(zavináč)tejo.org, hr(zavináč)tejo.org
 • Ariadna Garcia Gutiérrez – regionálna činnosť, vedecká a odborná činnosť, ariadna(zavináč)tejo.org, landa.agado(zavináč)tejo.org, sfa(zavináč)tejo.org

Reprezentanti TEJO u iných roganizácií:

 • Pozorovateľ TEJO pri UEA: Michael Boris Mandirola, Cédric Marchal
 • Pozorovateľ TEJO pri ILEI: Arina Osipova
 • Pozorovateľ TEJO vo Výbore UEA: Michael Boris Mandirola, Nico Huurman
 • Pozorovateľ TEJO vo Fonde Zamenhof: Arina Osipova

Reprezentanti iných organizácií pri TEJO:

 • Pozorovateľ UEA pri TEJO: Mark Fettes, José Antonio Vergara
 • Pozorovateľ ILEI pri TEJO: Radojica Petrovič

Vedenie je hlavnou inštanciou organizácie. Vedenie:

 1. plní rozhodnutia výboru
 2. predstavuje výboru správu vedenia
 3. predstavuje výboru návrh rozpočtu a finančné výsledky
 4. rozhoduje o zmluvách s ostatnými organizáciami alebo osobami
 5. menuje členov komisie
 6. menuje redaktorov publikácií Kontakto, TEJO Tutmonde a iných
 7. rozhoduje o Medzinárodnom kongrese esperantskej mládeže
 8. rozhoduje o Patrónoch okrem ich vylúčenia
 9. zaisťuje vnútornú funkciu vedenia
 10. všeobecne sa stará o hladké fungovanie organizácie