Home > Hoạt Động > Duolingo

Chào mừng bạn đến với TEJO!

Chúng tôi rất mừng rằng bạn đã quyết định học Quốc Tế Ngữ (QTN) tại Duolingo, rất nhiều người trong chúng ta cũng đã và đang học QTN qua mạng Internet. Nhưng chúng tôi cũng rất hy vọng có thể gặp những người nói QTN trong cuộc sống hiện tại, vì vậy mà TEJO đang tham gia rất nhiều hoạt động nơi mà chúng tôi có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực bằng ngôn ngữ Esperanto.

Vậy TEJO là gì ? TEJO là tổ chức thanh niên quốc tế ngữ toàn cầu, là nơi tập hợp những người trẻ nói QTN và chúng tôi đại diện cho tiếng nói của tập thể thanh niên QTN. Để biết thêm nhiều thông tin, bạn có thể xem tại đây.

Và ngoài TEJO, cũng rất nhiều tổ chức khác đang hoạt động cho QTN, bạn có thể xem thông tin về một vài tổ chức khác tại tejo.org/tổ chức/đối tác.

Nếu bạn muốn đọc ví dụ như tạp chí Kontakto  của TEJO, de TEJO, hãy gửi tin nhắn đến duolingo tại tejo.org để nhận được 1 tạp chí qua địa chỉ thư điện tử của bạn.

Và nhiều hơn nữa ?

Tìm kiếm tổ chức quốc gia của bạn và hãy liên lạc với họ

Hãy tham gia những hoạt động quốc tế

Hãy tham dự IJK, đại hội thanh niên QTN toàn cầu

Trở thành thành viên của TEJO