Home > Hoạt Động > (Esperanto) Subvencioj > Quỹ: Tham gia IJK

Quỹ: Tham gia Đại hội Thanh niên Quốc tế IJK
TEJO có một quỹ gọi là “Tham gia vào IJK”, qua đó chúng tôi cố gắng mỗi năm hỗ trợ tài chính cho một số thành viên IJK. Mục đích là để tạo điều kiện cho những người đã tích cực hoạt động tại địa phương hoặc thậm chí quốc tế (nhưng không có đủ nguồn lực tài chính) có thể tham gia vào sự kiện giới trẻ quan trọng nhất trong năm. TEJO thường tổ chức một cuộc thi vào mùa xuân để lựa chọn các nhà hoạt động mà sẽ được hưởng lợi từ quỹ. Trong khi đó, những thành viên được trợ cấp sẽ phụ trách giúp một số nhiệm vụ khác nhau trong tuần mà Đại hội diễn ra.

Hiện tại gần như nguồn duy nhất của quỹ là lợi nhuận từ IJK lần trước. Vì vậy chúng tôi có thể chỉ trợ cấp được khoảng 3-4 người, nhưng chúng tôi rất vui vì nhờ những đóng góp hảo tâm của nhiều người, chúng tôi đã có thể trợ cấp đến người tham gia thứ 5 tại IJK năm nay.

Chúng tôi mời các bạn ủng hộ quỹ – số tiền đóng góp của bạn trực tiếp giúp các nhà hoạt động trẻ!

Kể từ khi thành lập quỹ, chúng tôi đã tài trợ được theo các năm:

2016

Đến bạn chăng?

2015

Laŝa ĈAĤUNAŜVILI, Kartvelio
Pradip GHIMIRE, Nepalo
Uriel GURDIÁN, Nikaragvo
Gilbert NIYUKURI, Burundo

2014

Romualda JEZIOROWSKA, Pollando
Geomar MARTÍNEZ PÉREZ, Kubo
Olga ŜILAJEVA, Rusio
Juan Sebastian QUINTERO SANTACRUZ, Kolombio
Nicholas WOODS, Usono

2013

Allan ARGOLO, Brazilo
Anna Maria KONIECPOLSKA-BIEŃ, Pollando
Dorota RODZIANKO, Pollando
Ivan Camilo QUINTERO SANTACRUZ, Kolombio
POÓR Veronika, Hungario/Britio
SZILVA Szabolc, Hungario

2012

Rafael HENRIQUE ZERBETTO, Brazilo
Jérémie SABIYUMVA, Burundo
Paweł FISCHER-KOTOWSKI, Pollando
Karina MĄKOSA, Pollando
Francesco MAURELLI, Italio/Britio

2011

Przemysław WIERZBOWSKI, Pollando
Aurora LUNLUM (ne ricevis vizon)
Joni KIS-LEV, Israelo

2010

Luana ARAUJO DE FRANÇA, Brazilo
Tina TIŠLJAR, Kroatio
Roger GOTARDI, Brazilo

2009

Jérémie SABIYUMVA, Burundo (ne ricevis vizon)
Alexandr DIVERINSKIY, Rusio (ne ricevis vizon)

2008

Arina OSIPOVA, Rusio
Manal EL-TAYAR, Libano (ne ricevis vizon)
Morayma MARTĺNEZ, Meksiko
Daniel MORENO, Meksiko

2007

Archana JOSHI, Nepalo
Andrew LUTZ, Aŭstralio

2006

Leandro SOUZA MOREIRA, Brazilo

2005

Apsana GIRI, Nepalo †
Rogener PAVINSKI BARBOSA, Brazilo

Fot. kapa Ivo Miesen, ĉefa Łukasz Żebrowski, ambaŭ el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA