Home > Hoạt Động > Nguồn nhân lực

Ủy ban quản trị nhân lực của TEJO còn khá mới nhưng rất năng động. Ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về trách nhiệm và hoạt động của chúng tôi và nếu bạn quan tâm về những gì chúng tôi làm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hr@tejo.org để tham gia và tìm hiểu thêm về những hoạt động. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng cần cải thiện, xin cũng vui lòng phản hồi cho chúng tôi.

Vậy, chúng tôi là ai?

Chúng tôi là những thanh niên từ các châu lục khác nhau cùng làm việc trên internet. Để sắp xếp việc, chúng tôi đã đồng ý về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và mục tiêu chúng tôi mong muốn đạt được trước IJK năm 2015.

Tầm nhìn của chúng tôi là: Tại TEJO, các thanh niên Quốc Tế Ngữ hoạt động hiệu quả cùng nhau để đạt được các mục tiêu của phong trào thanh niên.

Sứ mệnh của chúng tôi là: Ủy ban nhân sự của TEJO sẽ giúp tạo ra một mối quan hệ tốt giữa các thanh niên, thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm và khả năng, cũng như tạo điều kiện đóng góp cho các hoạt động TEJO nhằm đạt tới các mục tiêu đã đặt ra.

Ngoài ra, chúng tôi luôn trân trọng những giá trị của tính quốc tế, sự quan tâm, tính đoàn kết, sự cởi mở, và niềm ham muốn học hỏi.

Những mục tiêu của chúng tôi cho đến IJK năm 2015:

Hoàn thành các chuyển giao “mềm” về thông tin giữa những thành viên hội đồng quản trị cũ và mới, soạn thảo nêu rõ những trách nhiệm, những địa chỉ liên lạc cùng với lịch làm việc cụ thể.
Phát triển một hệ thống có sự tham gia của các thành viên mới của TEJO trong các hoạt động hiệu quả và mang lại lợi ích.
Đề xuất các hoạt động đa dạng để nâng cao giá trị của việc trở thành một thành viên TEJO.
Xây dựng một hệ thống nhằm giới thiệu về phong trào Quốc Tế Ngữ cho những người học Quốc Tế Ngữ Esperanto trên lernu hay Duolingo.
Có một cơ sở dữ liệu cập nhật thông tin các thành viên tích cực và khả năng của họ.
Tạo một phương châm/chủ trương mỗi tháng.
Vậy, nói chung, chúng tôi hướng đến việc tạo điều kiện cho những thanh niên Quốc Tế Ngữ có khả năng đóng góp cho phong trào bằng cách làm việc cùng TEJO. Như vậy, tính minh bạch và khả năng dễ tiếp cận của TEJO là những khía cạnh quan trọng trong việc tạo điều kiện cho những thanh niên mới tham gia có thể dễ dàng tìm được vị trí phù hợp với khả năng trong tổ chức. Hơn nữa, mọi thành viên đều được bảo đảm về điều kiện và môi trường làm việc tốt với đầy đủ thông tin, nhằm nhắm đến những hiệu suất cao. Để làm được điều này, chúng tôi cố gắng cung cấp và đào tạo những nhà hoạt động về quản lý nhân lực, hoạt động nhóm và việc chuyển giao kiến thức hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Bạn có phải là người mới nhưng chưa tìm được đầy đủ thông tin? Bạn muốn tìm hiểu thêm đề đóng góp? Hãy liên lạc với chúng tôi tại hr@tejo.org!

Ảnh. Tomasz Szymula, từ Album ảnh của Tổ chức Thanh niên Quốc Tế Ngữ Ba Lan, CC-BY-SA