Home > Causes > Hội thảo

PayPal

Hội thảo

TEJO tổ chức hội thảo về nhiều vấn đề khác nhau, ví dụ như quyền về ngôn ngữ, châu Âu, và việc đào tạo những nhà hoạt động. Những hội thảo diễn ra vài lần mỗi năm và được tổ chức bởi TEJO, với sự cộng tác của các bộ phận chuyên môn và thuộc quốc gia. Bạn còn có thể tham gia các hội thảo đào tạo, ví dụ như của các chức trách châu Âu, với chức danh là đại diện của TEJO. Các hội thảo của chúng tôi là một cách tuyệt vời để làm quen các thành viên TEJO khác cũng như chính TEJO nữa.

Tổng quan về các hội thảo

Nhìn chung, hội thảo là một trong những mảng hoạt động đáng kể đầu tiên của TEJO:

  • Diễn ra ít nhất một lần mỗi năm
  • Thương thảo về nhiều vấn đề hiện tại
  • Thường xuyên bao gồm nhiều mảng yếu tố mang tính đào tạo
  • Đôi khi “mở cửa” với cả “thế giới bên ngoài” Quốc Tế Ngữ, và vì thế:
  • Có một vai trò quan trọng trong quan hệ đối ngoại

Trong những hội thảo, Quốc Tế Ngữ trở thành một công cụ, một ngôn ngữ để làm việc hoặc như một triết lý, nhằm giải quyết những vấn đề về giao tiếp cũng như nhiều vấn đề khác của xã hội hiện nay, chứ Quốc Tế Ngữ không phải là một chủ đề.

Hơn nữa, những hội thảo tạo rất nhiều điều kiện tuyệt vời cho các nhà hoạt động trẻ:

  • Gặp gỡ và làm quen ngoài đời
  • Trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng
  • Khởi xướng và chung tay thực hiện hợp tác
  • Trau dồi khả năng liên quan đến ngôn ngữ, giao tiếp, làm việc chung, và rất nhiều kĩ năng khác

Nếu bạn muốn tham gia đóng góp về việc tổ chức hội thảo, hoặc có những câu hỏi, thắc mắc, bình luận hoặc những gợi ý, hãy viết cho seminarioj@tejo.org.

Những hội thảo giúp thúc đẩy phong trào Quốc Tế Ngữ như thế nào?

Hội thảo của TEJO tao điều kiện cho những nhà hoạt động nòng cốt được gặp gỡ, trải nghiệm về những chủ đề cụ thể và tiến hành nhiều dự án. Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là Lernu!, một dự án được tiến hành từ những hội thảo như thế:

  • lernu! – Đây có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong việc dạy và học Quốc Tế Ngữ. Lernu! hiện tại đang là một trong những công cụ để học Quốc Tế Ngữ được sử dụng rất nhiều: đã và đang được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và hiện có hàng ngàn người sử dụng.

Đôi khi, các cuộc hội thảo cũng diễn ra trong sự hợp tác với các tổ chức bên ngoài – đây là những hợp tác quý báu mà các thành viên có thể tham gia. Đồng thời, TEJO cũng có thể nâng cao nhận thức về Quốc Tế Ngữ và hợp tác về các vấn đề bên ngoài của Phong trào Quốc Tế Ngữ.

Ảnh. Łukasz Żebrowski, từ album hình của Tổ chức Thanh niên Quốc Tế Ngữ Ba Lan, CC-BY-SA; ĉefa el reta fotaro de Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA