Home > Partoprenu > Năng động tích cực

Trở nên năng động và tích cực tại TEJO

 

TEJO đang hoạt động nhờ những thành viên tích cực của mình, và trở thành thành viên tích cực của TEJO đưa lại cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều thành viên tích cực ở những quốc gia khác, mang lại những kinh nghiệm, và có thể hữu ích cho bạn, và phát triển hơn những mụch đích và ý tưởng của phong trào QTN. Đang có rất nhiều khả năng để ủng hộ TEJO trong khuôn khổ hoạt động. Nếu bạn đang trong Tuổi TEJO, hoàn toàn Hãy đăng ký và nếu bạn muốn trở nên tích cực đừng bỏ lỡ cơ hội cùng làm việc trên nhiều lĩnh vực hoạt động của TEJO.

Ủy Ban

Một trong những cách tốt nhất để trở nên tích cực trong TEJO là trở thành thành viên của 1 trong những ủy ban. Đang có rất nhiều ủy ban về những lĩnh vực khác nhau như Pasporta Servo, Phong trào trong nước, văn hóa, thông tin, khoa học, hoạt động chuyên ngành, hoạt động thiếu sinh quân, phương pháp con người…hãy xem ở đây danh sách những ủy ban, và giới thiệu về những ủy ban.

Sự Kiện

Sự kiện chính của chúng ta là Đại hội thanh niên QTN toàn cầu, được diễn ra hàng năm vào tháng 7 hoặc tháng 8 trong những quốc gia khác nhau. Ngoài ra cũng là hàng loạt những sự kiện khác, bạn có thể xem qua danh sách những sự kiện sắp diễn ra. Nếu chính bạn muốn tổ chức, bạn có thể tham khảo thông tin tại tài liệu hướng dẫn  về việc tổ chức sự kiện.

 

Đào tạo thành viên

Đào tạo thành viên là một công việc liên tục, như là trong tất cả các tổ chức thanh niên khác. Nếu bạn có kinh nghiệm về những lĩnh vực nhất định và thích đào tại, TEJO rất vui mừng mang lại cho bạn cơ hội. TEJO tổ chức những đợt đào tạo thành viên và trong những

Hội thảo riêng và trong khuôn khổ của những sự kiện thanh niên.

Ngoài ra những hội thảo cũng có thể tham gia tại Đào tạo trực tuyến đối với những người đã có kinh nghiệm và tải tài liệu đào tạo, nếu bạn muốn tổ chức việc đào tạo tại cơ sở.

Công việc trong kế hoạch hoạt động

Bạn có thể giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động của TEJO. Hãy xem Bàng công việc cần làm theo kế hoach hoạt động hiện nay.

Dịch Giả

Nếu bạn muốn giúp đỡ chúng tôi từ nhà của bạn và thực hành khả năng ngôn ngữ, hoàn toàn đăng ký vào đội dịch. TEJO đang có rất nhiều thứ cần dịch như trang web, tờ lời, cuộc vận động.

Ngoại Giao

Ủy ban Ngoại giao đang làm công việc cụ thể về việc quảng bá QTN và TEJO ra bên ngoài phong trào QTN và xây dựng nhưng mối quan hệ với những tổ chức khác. Ủy ban ngoại giao của TEJO không chỉ giúp bạn quảng bá về QTN những cũng giúp bạn gặp gỡ những người quan trọng trong các tổ chức chính thức, bằng việc này có thể làm giầu kinh nghiệm cá nhân và trong quan hệ giao tiếp và thuyết trình.

Tạp chí Kontakto

Xuất bản Kontakto và trong nó là TEJO Tutmonde đang thảo luận về những chủ đề xã hội phong trào quan trọng dành cho thanh niên. Những người chủ biên có nhiệm vụ tiếp tục tạo ra những nguyên liệu thú vị, thu hút, không làm chán nản người đọc. Bằng việc cộng tác trong việc sưu tập những nguyên liệu như vậy bạn có thể học hỏi được rất nhiều và giúp người đọc  tương tự như vậy.

Nhiệm vụ còn trống

Và chúng tôi thường xuyên tìm kiếm những cá nhân cho những công việc cụ thể. Để xem chi tiết vui lòng xem những hoạt động được đề cử.

Bạn có ý tưởng mới?

Nếu bạn có ý tưởng mới, đơn giản hãy liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi có thể giúp dỡ bạn thực hiện ý tưởng của mình với Quỹ hỗ trợ Trampolino