Home > Partoprenu > Ủng Hộ TEJO

Ủng Hộ TEJO bằng cách nào ?

Chúng chân thành mời bạn hãy trở thành  người bảo trợ  cho TEJO. Sự ủng về mặt tài chính của người bảo trợ sẽ giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi thực hiện những mục đích trong hoạt động của TEJO. Chúng tôi cũng trân trọng gửi tới bạn tạp chí Kontakto và những thông tin về hoạt động của TEJO trong cả năm.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia vào :

  • Quỹ ““Tham dự IJK “ quỹ này giúp cho thanh niên có thể tham dự IJK. Sự ủng hộ tài chính của bạn sẽ giúp đỡ một cách trực tiếp cho những thanh niên tích cực cho hoạt động của QTN nhưng không có khả năng tài chính để tham dự những đại hội QTN lớn trong năm.
  • Pasporta Servo – Đây có lẽ là xuất bản lớn nhất của TEJO.
  • Bất kỳ hoạt động nào đáng quan tâm theo bạn hoặc đơn giản là những hoạt động chung của TEJO.

Bạn có thể ủng hộ thông qua sử dụng thẻ tín dụng, PayPal, chuyển tiền qua Tài Khoản của UEA, Bạn có thể xem hình thức thanh toán  trong trang Web của UEA. Hoặc chuyển tiền thông qua tài khoản UEA, xin vui lòng gửi tới tài khoản “tejtej” và ghi rõ nội dung chuyển tiền.

TEJO cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn!