Home > (Esperanto) Agadoj > Časopis Kontakto

Kontakto je časopis pre tých, ktorí sa zaujímajú o iné krajiny, národy, kultúry a spoločnosti. Kontakto čítajú esperantisti z približne 100 krajín a taktiež spolupracovníci pochádzajú z celého sveta. Špeciálne pre začiatočníkov je časť článkov napísaná v „jednoduchom“ a „veľmi jednoduchom“ jazyku. Kontakto je jedným z najkrásnejšie ilustrovaných esperantských časopisov. Vydáva ho TEJO spoločne s UEA, 6 čísiel ročne. Individuálni členovia a patróni TEJO dostávajú Kontakto automaticky. Ostatní si ho môžu predplatiť cez sprostredkovateľa UEA alebo priamo u UEA (ceny sa líšia podľa štátu). Kolektívne predplatné je taktiež možné (od 6 kusov) so zľavou od 40%!

Web časopisu  ·  Kontakto na Wikipedií

Vydánia v roku 2014

Obvykle čísla Kontakto obsahujú hlavný článok, ale v každom čísle sú tiež články o rôznych iných témach a naviac veľký rozhovor a rubrika o esperantskom hnutí TEJO-Tutmonde. Hlavné články v časopise Kontakto boli:

 • 2014:1. Ukrajina [Príde nová revolúcia?]
 • 2014:2. Bitcoinová revolúcia [Ako funguje tajomný virtuálny peňažný systém]
 • 2014:3. Menšiny a diskriminácia vo fiktívnych svetoch
 • 2014:4. Hrať sa [Súťažou alebo spoluprácou?]
 • 2014:5. Kuchárske zvyky, jedlá a hlad
 • 2014:6. Kto je nepriateľ? [Vo svete večne bojujúcom] 

Vydánia v roku 2013

Témy zdôraznené v Kontakto v roku 2013 boli:

 • 2013:1. Záhadný jazyk očařů [dešifrovaním 250 rokov starej šifry objavili tajnú spoločnosť]
 • 2013:2. Moje objavenie Japonska [zaži túto cestu vďaka detailnému rozprávaniu Ženji Amise]
 • 2013:3. Marihuana [vinná nebo nevinná?]
 • 2013:4. Sviňucha bez plutiev [na pokraji vyhynutia]
 • 2013:5/6. Homosexualita [a LGBT situácia vo svete]

Po vydaní papierového čísla je v online úložisku UEA k dispozícií tiež online verzia časopisu Kontakto pre členov TEJO a všetkých jeho predplatiteľov (napíš svoje prihlasovacie meno a heslo a potom v ľavom menu vyber TEKO, pod ním KONTAKTO).

Spolupráca

Autori a spolupracovníci časopisu Kontakto pochádzajú z celého sveta a môžu do neho prispieť svojím (najlepšie vlastným) článkom. Autori dostanú jedno číslo časopisu zdarma.

Kontakto pre zrakovo-postihnutých

Slepí a slabozrakí môžu dostať nahovorené vydanie zdarma. Je potrebné poslať dve 90-minutové kazety Robovi Moerbeekovi, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Holandsko, s poštovnou známkou od “Cécogramme” (muž s bielou paličkou).

Redakcia

‘Kontakto’, Paweł Fischer-Kotowski

Email: kontakto [zavináč] tejo.org

Redaktor: Paweł FISCHER-KOTOWSKI (Pollando)

Grafika: Romulo FELÍCIO (Brazília)

Korekcia: Rob MOERBEEK (Holandsko)

Vydávateľ, administrácia, predplatné, oznámenie

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Holandsko. Tel.: +31 10 436 10 44 Fax: +31 10 436 17 51 Email: uea [zavináč] co.uea.org.