Home > Činnost > Časopis Kontakto

Kontakto je časopis pro ty, kteří se zajímají o jiné země, národy, kultury a společnosti. Kontakto čtou esperantisté z přibližně 100 zemí, a také spolupracovníci pocházejí z celého světa. Zvláště pro začátečníky je část článků psána v „jednoduchém“ a „velmi jednoduchém“ jazyce. Kontakto je jedno z nejkrásněji ilustrovaných esperantských časopisů. Vydává ho TEJO společně s UEA, v nákladu 6 čísel ročně. Individuální členové a patroni TEJO dostávají Kontakto automaticky. Ostatní si ho mohou předplatit přes prostředníka UEA nebo přímo u UEA (ceny se liší podle státu). Kolektivní předplatné je také možné (od 6 kusů) se slevou od 40%!

Web časopisu  ·  Kontakto na Wikipedii

Vydání v roce 2014

Obvykle čísla Kontakto obsahují hlavní článek, ale v každém čísle jsou také články o různých jiných tématech a navíc velký rozhovor a rubrika o esperantském hnutí TEJO-Tutmonde. Hlavní články v časopisu Kontakto v roce 2014 byly:

 • 2014:1. Ukrajina [Přijde nová revoluce?]
 • 2014:2. Bitcoinová revoluce [jak funguje tajemný virtuální peněžní systém]
 • 2014:3. Menšiny a diskriminace ve fiktivních světech
 • 2014:4. Hrát si [Soutěží nebo spoluprací?]
 • 2014:5. Kulinářské zvyky, jídla a hlad
 • 2014:6. Kdo je nepřítel? [Ve světě věčně válčícím]

Vydání v roce 2013

Témata zdůrazněná v Kontaktu v roce 2013 byla:

 • 2013:1. Záhadný jazyk očařů [dešifrováním 250 let staré šifry objevili tajnou společnost]
 • 2013:2. Moje objevení Japonska [zažij tuto cestu díky detailnímu vyprávění Ženji Amise]
 • 2013:3. Marihuana [vinná nebo nevinná?]
 • 2013:4. Sviňucha bez ploutví [na pokraji vyhynutí]
 • 2013:5/6. Homosexualita [a LGBT situace ve světě]

Po vydání papírového čísla je v online repozitáři UEA k dispozici také online verze časopisu Kontakto pro členy TEJO a všechny jeho předplatitele (napiš svoje přihlašovací jméno a heslo a pak v levém menu vyber TEKO, pod ním KONTAKTO).

Spolupráce

Autoři a spolupracovníci časopisu Kontakto pocházejí z celého světa, a mohou do něj přispět svým (nejlépe vlastním) článkem. Autoři obdrží jedno číslo časopisu zdarma.

Kontakto pro nevidomé

Nevidomí a slabozrací mohou dostat namluvené vydání zdarma. Je třeba poslat dvě 90 minutové kazety Robu Moerbeekovi, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nizozemsko, s poštovní známkou od “Cécogramme” (muž s bílou holí).

Redakce

‘Kontakto’, Paweł Fischer-Kotowski

Email: kontakto [zavináč] tejo.org

Redaktor: Paweł FISCHER-KOTOWSKI (Pollando)

Grafika: Romulo FELÍCIO (Brazílie)

Korekce: Rob MOERBEEK (Nizozemsko)

Vydavatel, administrace, předplatné, oznámení

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nizozemsko. Tel.: +31 10 436 10 44 Fax: +31 10 436 17 51 Email: uea [zavináč] co.uea.org.

Hlavičkové foto Tina Tišljar, hlavní foto Łukasz Żebrowski, obě z online alba Polské esperantské mládeže, CC-BY-SA