Home > AktualańĶoj > Mia Nordentoft, la nova volontulo de TEJO

Ni ńĚojas prezenti al vi la novan volontulon de TEJO Mia Nordentoft!

El kiu lando vi estas?

Mi venas de Danio, sed nun lońĚas en Roterdamo en Nederlando.

Kial vi decidis voluntuli en la Centra Oficejo en Nederlando?

Mi volas helpi al TEJO per mia fako, kaj tio neniel pli bone eblas ol de la koro de TEJO en Centra Oficejo.

Pri kio vi okupińĚos pleje en la Centra Oficejo?

Mi ńČefe okupińĚos pri ciferecigo de la sistemoj de TEJO, efektivigo de niaj laborsistemoj kaj eksteraj rilatoj.

Kion vi faras en via eksterEsperantuja vivo, rilate al studoj kaj laboro?

Profesie mi ńČefe okupińĚas pri komputiko kaj reta edukado. Pro mia juna ańĚo mi ankoraŇ≠ ne komencis universitatan studon.

Viaj ńĚisnunaj esperantaj aktivańĶoj?

Ekde aprilo 2017 mi estas prezidanto de Dana Esperantista Junulara Organizo, kaj ekde oktobro 2018 volontulo ńČe TEJO.

Kion vi ŇĚatus gajni kaj lerni de via volontulado?

Mi tre ŇĚatus spertińĚi pri KER, subvencipetado kaj plibonigi mian jaman scipovon rilate ciferecigon kaj komputikon ńĚenerale.

Kion signifas por vi esti esperantisto?

Esti homo por kiu gravas egala alireblo al edukado kaj tiel do altnivela vivkvalito. Por mi Esperanto estas ńČefe ilo kiu gvidas al tiuj gravaj idealoj.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como s√£o processados os dados dos coment√°rios.