Home > Dokumentoj

Regularoj

Nia funkciado baziĝas sur la jenaj formalaj regularoj:

Strategio

La strategia plano estas dokumento valida dum kelkaj jaroj kreita dum malferma procezo, kiu prezentas organizajn necesojn, celojn kaj farendajn agojn de la organizo. Ni uzas ĝin por fokusigi niajn rimedojn en la direkton kiun niaj aktivuloj pensas ke ni devas iri, kaj por konatigi la strategiajn prioritatojn.

Raportoj

  • Cirkulero estas monata raporto kiun kunfaras niaj postenuloj (reprezentantoj de landaj sekcioj, estraranoj…) sciigante kion ili faris dum la monato. Somere oni raportas samtempe por julio kaj aŭgusto.
    Arkivo
  • Jarraporto estas dokumento pri la agado de la organizo por la indikita jaro. Ĝis 2016 estis pri la agado de la organizo koncernanta periodon inter IJK (Internacia Junulara Kongreso) kaj sekva IJK:
    Jarraporto 2017Jarraporto 2016 | 2015-20162014-20152012-20132011-20122010-2011
  • KODEJO estas la sigloj de Kompleta Demandaro por Esperantaj Junularaj Organizoj, enketo de TEJO kun la celo scii pli pri tio kion faras kaj kiel fartas niaj landaj kaj fakaj sekcioj:
    KODEJO 2016 | 201520132011 | 2010

Protokoloj

Komitatkunsido 2017-Togolando | Komitatkunsido 2017-Italio | 2016-Pollando | 2015-Germanio

Pozicioj