Home > Dokumentoj

Laborplano de TEJO 2013-2014

Post kelkmonata laboro, konsultado kun komitatanoj, Landaj Sekcioj, individuaj membroj kaj finfine post korektoj kaj voĉdono en la Komitatkunsido, jen ni havas Laborplanon de TEJO por la jaro 2013-2014. Ĝi estas la unua laborplano preparata laŭ alia maniero ol antaŭe, ĉar ne estas la nova estraro, kiu preparis ĝin post elektiĝo, sed la malnova, kiu […]

Laborplano de TEJO 2011-2012

La laborplano de TEJO por la jaro 2011 ĝis 2012 estas dokumento, kiun pretigas Estraro de TEJO kaj aprobas la Komitato. Ĝi enhavas ĝeneralajn planojn de TEJO por la plej proksima jaro dividitajn laŭ estraraj fakoj: Kunordigo kaj homaj rimedoj, Kulturo, Financoj, Informado, Eksteraj rilatoj, Seminarioj kaj aktivula trejnado, Kongresoj, Landa agado kaj aparte pri […]