Home > Bli medlem

Medlemskap

Om du inte är äldre än 35 år – bli medlem i TEJO, om du är äldre – bli patron! På så sätt kommer du stödja inte bara organisationen, men också representation av esperanto vid internationella institutioner, utbildningen av aktiva ungdomar och arbetet som många aktiva gör. Utöver det kommer du få den intressanta tidsskriften Kontakto, rabatt för deltagande i ungdomskongressen Internacia Junulara Kongreso och möjlighet att delta i utbildningar. Sammanfattningsvis: bli medlem/patron för att stärka Esperanto-ungdomsröreslen!

För att bli medlem eller förnya medlemskap, använd det här internetformuläret. Om du stöter på problem eller har frågor om medlemskap, skriv till info@tejo.org.

Som medlem i TEJO får du:

  • tidsskriften “Kontakto”
  • rabatt för deltagande i ungdomskongressen Internacia Junulara Kongreso och andra evenemang
  • möjlighet att delta i seminarier
  • möjlighet att engagera dig i intressant och internationell verksamhet

Och mycket viktigt: du hjälper Esperanto-ungdomsrörelsen!


Om du är äldre än 35 år och vill ha samma fördelar (och tidsskrift) som individuella medlemmar i TEJO och utöver det stödja TEJO så är du välkommen att bli patron åt TEJO.

Bli patron

Bli en medveten stödjare av TEJO!

Genom att betala tredubbelt MJ-avgiften i ditt land stöttar du inte bara esperantistungdomen. Du kan också njuta av nära deltagande i ungdomsrörelsen. Från TEJO kommer du få:

  • tidskriften “Kontakto” med infobladet “Movada Rubriko”
  • ytterligare ett officiellt kommunikationsmedel
  • högtidligt mottagande under Universala Kongreso de Esperanto
  • rabatt vid anmälan till IJK
  • andra aktuella tjänster och publikationer

För att bli patron åt TEJO, vänligen klicka på PT – Patrono de TEJO i del 3 av UEA:s internetformulär (fyll självklart i de tidigare delarna också: i del 2 kan du samtidigt gå med i UEA, eller inte välja någon medlemskategori om du inte önskar (åter-)bli medlem i UEA).

Du hittar internetformuläret på UEA:s webbsida.

Fot. ĉefa Vinícius Sgarbe