Home > Vad är TEJO?

Om TEJO

TEJO är förkortningen av Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO). Översatt till svenska blir det ungefär “Esperanto-ungdomarnas världsorganisation”. Det är en organisation av unga talare av esperanto med individuella medlemmar och nationella sektioner i cirka 40 länder. TEJO själv är ungdomssektionen av Universala Esperanto-Asocio. Huvudkontoret finns i Rotterdam i Nederländerna. 

TEJO organiserar ungdomskongressen IJK (Internacian Junularan Kongreson) varje år på olika platser i världen. Till andra event arrangerade av TEJO hör semenarier och utbildningar tillängnade olika ämnen. TEJO ger ut en samhällskulturell tidning, Kontakto och nyhetsbrevet TEJO Aktuale. Till TEJO:s mest kända projekt hör Pasporta Servo – en webbplats som kopplar ihop människor som erbjuder gratis logi i sina hem och de som skulle vilja utnyttja den möjligheten. Organisationen står för kulturell rikedom och språkligt mångfald, mänskliga rättigheter, i synnerhet deras språkliga sidan och världsomfattande förståelse med enkel tillgång till internationella kontakter.

Mål

I enlighet med stadgarna är TEJO:s mål att:

  • sprida användingen av det internationella språket esperanto;
  • bidra till utvecklingen av esperantokultur;
  • verka för en lösning på språkproblemet i internationella relationer och underlätta internationell kommunikation;
  • underlätta alla sorters andliga och materiella relationer mellan människor, oavsett skillnader när det kommer till nationalitet, etnicitet, kön, religion, politik eller språk;
  • hjälpa ungdomen ha en aktiv roll i samhällsbyggandet inklusive det sociala, internationella och rättsrespekterande;
  • inge en stark känsla av solidaritet bland medlemmarna och sprida förståelse och vördnad hos dem för andra folkgrupper;
  • förbättra sina aktiva medlemmars kunskaper och organisationsförmågor och uppmuntra till deras kulturella utveckling; och oupphörligt leverera unga krafter till esperantorörelsen.

Historia

TEJO (då Tutmonda Junular-Organizo, TJO) grundades 1938 under den första Internacia Junulara Kunveno (IJK, senare Internacia Junulara Kongreso) efter initiativ från de två nederländska lärarna Elisabeth van Veenendaal och hennes man, men målet att göra esperanto populärt, arrangera interantionella träffar och arbeta för esperanto i skolor. Dess aktivitet avsannade snart på grund av andra världskrigen och återaktiverades 1945 genom en återutgivning av tidningen La Juna Vivo och arrangerande av en internationell ungdomskongress i Ipswich i Storbrittanien, 1947. Till början på 50-talet omvandlades fullständigt till en ungdomsorganisaion och 1952 ändrade den sitt namn till dagens form – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. År 1956 blev TEJO ungdomssektion till UEA.

TEJO:s emblem skapades av Mark Rean.
Fotp. huvud- Łukasz Żebrowski, båda ur internetalbumet av Pola Esperanto-Junularo, CC-BY-SA
översättning, Antonia Montaro, januari 2017