Home > (Esperanto) Novaĵoj

Estraro de TEJO 2022-2023

Ni ĝojas prezenti al vi la novelektitan Estraron de TEJO por la mandato 2022-2023!  Prezidanto: Albert Stalin Garrido,Vicprezidanto: Valentin Ceretto Bergerat Vicprezidanto: Tyron SurmonĜenerala Sekretario: Tobiasz KubisiowskiKasisto: Wilson Foo Yu KangEstrarano: Luana FrançaEstrarano: Patricio Agustín Iglesias Estrarano: Nicolas Kasolene...

Заявление TEJO о солидарности с Украиной

На пороге начавшейся войны Людвик Заменгоф писал в 1914 году: “Но помните, помните, помните, что существует только один способ достижения мира: устранить раз и навсегда основную причину войн … господство одних народов над другими.” (Post la Granda Milito:...