Home > Membriĝu

Membriĝo

Se vi aĝas ne pli ol 35 jarojn – membriĝu en TEJO, se vi aĝas pli – iĝu patrono! Per tio vi subtenos ne nur la organizon, sed ankaŭ la reprezentadon de Esperanto ĉe internaciaj instancoj, la trejnadon de junaj aktivuloj kaj la laboron de multaj aktivuloj. Krome, vi ricevas la interesan, prifieratan revuon Kontakto, rabaton por partopreno en Internacia Junulara Kongreso kaj eblon partopreni en trejnadoj. Resume: membriĝu/patroniĝu tuj por plifortigi la junularan Esperanto-movadon!

Por (re)membriĝi, uzu la retan aliĝilon .Se vi havus problemon aŭ demandon pri membriĝo, skribu al info@tejo.org.

Kiel membro de TEJO vi ricevas:

  • la revuon Kontakto
  • rabaton por partopreno en la Internacia Junulara Kongreso kaj aliajn eventojn
  • eblon partopreni en trejnadoj
  • eblon engaĝiĝi en interesa kaj internacia agado

Kaj tre grave: vi helpas al la junulara movado de Esperanto!


Se vi aĝas pli ol 35 jarojn kaj volas ĝui la samajn avantaĝojn (kaj revuon), kiel la individuaj membroj de TEJO, kaj aldone subteni TEJO-n, vi estas bonvena iĝi Patrono de TEJO.

Patroniĝo

Fariĝu konscia subtenanto de TEJO! Fariĝu patrono de TEJO

Pagante trioblon de vialanda MJ-kotizo vi ne nur subtenas la esperantistan junularon, vi ankaŭ ĝuas proksiman partoprenon en la junulara movado, ĉar de TEJO vi ricevas:

  • la revuon Kontakto kun la Movada Rubriko
  • apartan oficialan komunikilon
  • solenan akcepton dum Universala Kongreso de Esperanto
  • rabaton ĉe la aliĝo al IJK
  • aliajn laŭokazajn servojn kaj publikaĵojn

Por iĝi Patrono de TEJO, bonvolu en la reta aliĝilo de UEA en la parto 3 alklaki PT—Patrono de TEJO (kompreneble, bonvolu plenigi ankaŭ la antaŭajn partojn: en la parto 2 vi povas samtempe aliĝi al UEA, aŭ elekti neniun membrokategorion, se vi ne deziras samtempe (re-)aliĝi al UEA).

En la ttt-paĝaro de UEA vi trovos la retan aliĝilon.

Fot. ĉefa Vinícius Sgarbe