Home > Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên

Để đăng ký thành viên hãy đi tới Đơn đăng ký.

Nếu bạn dưới 35 tuổi hãy trở thành thành viên của TEJO, nếu bạn trên 30 tuổi hãy trở thành người bảo trợ.

Bằng việc đăng ký đó bạn đã ủng hộ cả cho TEJO và cũng là đại diện  của Quốc Tế Ngữ ở nhiều đoàn thể quốc tế, cho việc đào tạo những thanh niên tích cực và thành quả công việc của nhiều người trẻ nhiệt huyết. Ngoài ra bạn cũng sẽ nhận được tạp chí đang được quan tâm “Kontakto”, nhận được giảm giá khi tham dự Đại hội Thanh Niên Quốc Tế Ngữ và cơ hội tham dự vào những Hội Thảo . Tóm lại : Hãy đăng ký thành viên/người bảo trợ ngay để làm mạnh hơn phong trào thanh niên Quốc Tế Ngữ!

Để đăng ký thành viên trở lại, hãy sử dụng Đơn Đăng Ký. Hãy xem dưới đây Bảng Giá đăng ký và Hình thức thanh toán (Để thanh chuyển tiền bằng thẻ tín dụng cần thiết sử dụng mau bao mat Nếu bạn có vấn đề hoặc câu hỏi với việc đăng ký, hãy liên hệ theo địa chỉ hòm thư oficejo@tejo.org.

Là thành viên của TEJO bạn sẽ nhận được :

Và rất quan trọng : Bạn đang giúp đỡ cho phong trào thanh niên Quốc Tế Ngữ!

Nếu bạn đang lớn hơn 35 tuổi và muốn nhận được những lợi ích tương tự ( và cả tạp chí nữa ) như là những thành viên của TEJO, và thêm vào đó bạn muốn ủng hộ TEJO , bạn được chào mừng để trở thành người bảo trợ của TEJO.

 

Trở thành người bảo trợ

Hãy trở thành người ủng hộ TEJO! Hãy trở thành người bảo trợ của TEJO

 

Khi bạn trả gấp 3 lần giá MJ cho đất nước bạn, bạn đã không chỉ ủng hộ phong trào thanh niên QTN, mặt khác bạn cũng hoạt động gần hơn với phong trào thanh niên hơn bởi vì bạn sẽ nhận được từ TEJO :

  • Tập chí “Kontakto” cùng với truyền thông “TEJO tutmonde”
  • Một kênh thông tin chính thức riêng
  • Chào đón trang trọng trong khuôn khổ Đại Hội QTN Toàn cầu.
  • Giảm giá khi đăng ký tham dự Đại Họi Thanh Niên QTN Toàn cầu.
  • Những dịch vụ và ấn phẩm công khai khác.

Để trở thành người bảo trợ cho TEJO, hãy đăng ký trong đơn đăng ký của UÂ tại trang số 3 hãy bấm vào phần PT-Người bảo trợ cho TEJO ( Dĩ nhiên, cũng cần điền đầy đủ vaof 2 phần phía trước : ở trong phần 2 bạn có thể cùng lúc đăng ký thành viên UEA, hoặc là cũng có thể lựa chọn mục thành viên, nếu bạn không muốn cùng 1 lúc đăng ký lại thành viên của UEA )

Trong trang web của UEA và sẽ tìm thấy Đơn đăng ký; và hãy xem Biểu phí hiện hành và thông tin chi tiết về  Việc thanh toán. (Nếu nó vẫn chưa đủ, vui lòng xem Thông tin chung về việc đăng ký thành viên của UEA.)