Home > Aktualaĵoj > Weź udział w konkursie na logo 72 Międzynarodowego Kongresu Młodzieży

Lokalny Komitet Kongresowy 72 Międzynarodowego Kongresu Młodzieży (72 Internacia Junulara Kongreso) w imieniu Polskiej Młodzieży Esperanckiej przedłuża konkurs na logo 72 Międzynarodowego Kongresu Młodzieży we Wrocławiu, który odbędzie się w dniach 16-23.07.2015.

Z powodu małej liczby propozycji zdecydowaliśmy przedłużyć konkurs. Jak poprzednio, zapraszamy wszystkich do opracowania i nadesłania swoich propozycji logo wydarzenia. Jedna z nich będzie miała szansę stać się oficjalnym logo IJK, a jej autor otrzymać nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w 72 IJK (pokrycie kosztów zaliczki, opłaty za udział, zakwaterowania i pełnego wyżywienia). Termin nadsyłania propozycji to 10.07.2015.

Zdecydowaliśmy się również zmienić zasady konkursu. Jeśli masz dobry pomysł na logo, ale nie potrafisz go dobrze zrealizować – możesz nadesłać jego szkic. Nadesłane szkice zostaną opublikowane (w trakcie trwania konkursu) aby inspirować inne osoby. Jeśli szkic zostanie użyty do realizacji finalnego logo, autor otrzyma połowę przewidzianej nagrody. Osoba, która dokona realizacji na podstawie czyjegoś szkicu również otrzyma połowę przewidzianej nagrody.

O nas i Kongresie

Polska Młodzież Esperancka jest organizacją, której celem jest upowszechnianie idei języka międzynarodowego esperanto jako prostego i skutecznego środka w nawiązywaniu dialogu między kulturami.

Międzynarodowy Kongres Młodzieży jest wydarzeniem o wieloletniej tradycji, odbywającym się co roku w innym kraju. Zazwyczaj bierze w nim udział ok. 300 młodych osób z całego świata. Organizacja 72. IJK została powierzona przez Światową Esperancką Organizację Młodzieżową właśnie naszemu miastu – Wrocławiowi. Uczestnicy wezmą udział m. in. w warsztatach, szkoleniach, dyskusjach, zajęciach rozrywkowych, koncertach i wycieczkach.

Warunki udziału w konkursie na logo:

 • udział może brać każdy, bez względu na wiek i narodowość,
 • każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 propozycje,
 • każda z nadesłanych propozycji musi być własnym dziełem uczestnika konkursu,
 • poprzez nadesłanie swojej propozycji uczestnik zgadza się na przekazanie wszystkich praw do używania logo prze Polską Młodzież Esperancką,
 • zwycięska propozycja zostanie wybrana przez Lokalny Komitet Kongresowy, który zachowuje dla siebie prawo niewybrania żadnej z propozycji,
 • ostateczny termin nadsyłania propozycji to 10.07.2015, godz. 24:00 według UTC,
 • Propozycje należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres ijk2016 małpa tejo.org (z tagiem [emblemo] w tytule) lub wysłać link do pliku (używając np. Google Drive’a, Dropboxa itp.)
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://ijk2016.tejo.org oraz za pomocą innych odpowiednich środków przekazu.

Wymogi techniczne – finalne logo:

 • każda propozycja powinna być zostać dostarczona obowiązkowo w wersji barwnej (wykorzystującej najlepiej do 4 kolorów, nadającej się na różne tła) i dodatkowo czarno-białej/szarej,
 • propozycje muszą zostać nadesłane w formacie wektorowym: SVG lub formacie programu Adobe Illustrator, Corel Draw itp. (w takim przypadku proszę zaznaczyć nazwę i wersję użytego programu i dostarczyć listę użytych czcionek).

Wymagania techniczne – szkic/pomysł:

 • akceptowane będą skany, szkice, rysunki itp. w popularnych formatach (np. png, jpg).

Sugestie dotyczące tematu logo:

 • najbardziej zalecane są propozycje, które zręcznie połączą temat #aktivado
  (pl: „działanie”, opis poniżej) z symboliką Wrocławia,
 • szczególnie preferowane będą jednak propozycje nawiązujące w większym stopniu do tematu kongresu niż do symboli miasta.

Temat kongesu: #aktivado („działanie”)

Na 72 IJK proponujemy temat związany z aktywnością organizacji pozarządowych w sieci. Plan kongresu przewiduje prelekcje i warsztaty, podczas których będzie można zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez nowe technologie, jak również nauczyć się ich stosowania. Poruszonych zostanie wiele aspektów bycia aktywnym w sieci, będzie to m. in.:

 • komunikacja (narzędzia i strategie komunikacji, w jaki sposób stworzyć grupę, kontrola efektów),
 • praca w grupie (narzędzia i sposoby współpracy, nadawanie struktury pracy),
 • obecność w sieci (nowoczesne strony internetowe, aplikacje na telefony komórkowe, internetowe grafiki),
 • edukacja (narzędzia i sposoby nauczania w Internecie),
 • pozyskiwanie środków pieniężnych w sieci (finansowanie grupowe i inne),
 • bezpieczeństwo (jak bezpiecznie używać internetowych narzędzi, jak przechowywać dane i zarządzać nimi).

Przykładowe elementy sugerowane do użycia w logo:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.